Atanasius

De Gospel Translations Catalan

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Related resources
More By Ligonier Ministries Staff
Author Index
More About Christian Biography
Topic Index
About this resource
English: Athanasius

© Ligonier Ministries

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Ligonier Ministries Staff About Christian Biography
Part of the series Tabletalk

Translation by Caterina Aguilo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).El Pare i Jo som UN” (Juan 10:30).
- Juan 10:22–30

Una de les coses que tots els herois de la fe comparteixen és el desig de morir per l´Evangeli, en cas necessari. Tanmateix, alguns d´aquests herois no varen ser executats per la seva fe. Malgrat , el seus desitjos de mantenir-se en l´ortodòxia, a pesar de les amenaces vers les seves vides és un testimoni del seu amor vers Crist per damunt de la seva seguretat.

El proper exemple de fe, en la història de l´ Església que analitzarem és Atanasius, el bisbe de l´Alexandria del segle 4rt. Durant el 4rt. segle, l´Església va d´ enfrontar la controvèrsia arriana. Aquesta controvèrsia va ser anomena després que Arius, ben conegut com a professor de l´Església en aquells moments, negava que Jesús fos eternament diví. A més, ell deia que Jesús fos una criatura divina. Ben segur, aquest Jesús era digne d´honors des que fos la primera criatura de Deu y adoptat per Ell com el seu Fill. Tanmateix, Jesús va romandre només com a única criatura i no com a Deu en si mateix.

L´any 325 AD. El Concili de Nicea va debatre un problema important. El Concili afirmà que l´ensenyament de la Bíblia sobre Crist, declarant-lo homoousios (una substància) amb el Pare. Aquesta paraula protegia la visió ortodoxa que Crist és el Deu verdader y confirmà la divinitat eterna pel Fill de Déu.

Atanasius va arribar a ser bisbe de la important ciutat d´Alexandria al 328 i afirmava la doctrina ortodoxa a Nicea. I fent això va afrontar un gran risc. Molts dirigents religiosos i més tard l´emperador continuaven acceptant l´ensenyament arriana. L´emperador Constantí que va convocar aquest concili a Nicea actualment va castigar Atanasius per rebutjar l´admissió d´ Arius a l´Església. Desprès de la seva mort, el fill de Constantí 7 vegades com a càstig per ensenyar en contra de l´Arrianisme. Atanasius va trobar-se perseguit molt sovint quan predicava que Jesús es Deu.

Degut a això, es diu que l´epitafi d´ Atanasius en la seva tomba es podia llegir” contra el Món” o “ Atanasius contra el Món”. Això volia dir que la lluita d´Atanasius per l´ortodòxia va ser contra el mon sencer. Avui podem agrair molt a l´ Atanasius per la seva tasca, per servir-se de Deu per preservar l´ortodòxia i ajudar-nos a entendre que el Fill de Deu és veritablement Deu.

Coram Deo

Les ensenyances d´Arrià no han desaparegut del món. Cultes com el Testimonis de Jehovà consideren Arius el model de la seva fe. Les confessions cristianes més liberals neguen la divinitat de Crist. L´estudi del Nou Testament diligentment per no decebre´ns pel falsos professors i pregar per resistir contra l´ heretgia.

Passatges per estudiar més

Mic. 5:2

Joan 1:1–18

Filisteus. 2:5–11

Col. 1:15–20

Us recomanem:

Article de R. C. Sproul “El credo d´ Atanasius”.

Article de Ken Jones “Contra el món”.

La sèrie d´Ensenyament dels “Els Herois de la Fe Cristiana” de R. C. Sproul.