Atanasius

De Gospel Translations Catalan

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Related resources
More By Ligonier Ministries Staff
Author Index
More About Christian Biography
Topic Index
About this resource
English: Athanasius

© Ligonier Ministries

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Ligonier Ministries Staff About Christian Biography
Part of the series Tabletalk

Translation by Caterina Aguilo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).El Pare i Jo som UN” (Juan 10:30).

- Juan 10:22–30

Una de les coses que tots els herois de la fe comparteixen és el desig de morir per l´Evangeli, en cas necessari. Tanmateix, alguns d´aquests herois no varen ser executats per la seva fe. Malgrat el seus desitjos de mantenir-se en l´ortodòxia, a pesar de les amenaces vers les seves vides és un testimoni del seu amor vers Crist per damunt de la seva seguretat.

El proper exemple de fe, en la història de l´ Església que analitzarem és d´ Atanasius, el bisbe de l´Alexandria del segle 4rt. Durant el 4rt. segle, l´Església va d´ enfrontar la controvèrsia arriana. Aquesta controvèrsia va ser anomena després que Arius, ben conegut com a professor de l´Església en aquells moments, negava que Jesús fos eternament diví. A més, ell deia que Jesús era semblant a una criatura divina. Ben segur, aquest Jesús era digne d´honors des què fos la primera creació de Deu i adoptat per Ell com el seu Fill. Tanmateix, Jesús va romandre només com una criatura sense ser Deu mateix.

L´any 325 AD. El Concili de Nícia va debatre un problema important. El Concili afirmà que l´ensenyament de la Bíblia sobre Crist, declarant-lo semblant a una sola essència (una única substància) amb el Pare. Aquesta paraula protegia la visió ortodoxa que Crist és el Deu vertader y confirmà la divinitat eterna del Fill de Déu.

Atanasius va arribar a ser bisbe de la important ciutat d´Alexandria al 328 i afirmava la doctrina ortodoxa a Nícia. I fent això va afrontar un gran risc. Molts dirigents religiosos i més tard l´emperador continuaven acceptant l´ensenyament arrià. L´emperador Constantí que va convocar aquest concili a Nícia actualment va castigar Atanasius per rebutjar l´admissió d´ Arius a l´Església. Desprès de la seva mort, el fill de Constantius va desterrar-lo com a càstig per ensenyar en contra de l´Arrianisme. Atanasius va ser perseguit molt sovint quan predicava que Jesús era Déu.

Degut a la seva actitud, es diu que l´epitafi d´ Atanasius en la seva tomba es podia llegir:” Contra el Món” o “ Atanasius contra el Món”. Això volia dir que la lluita d´ Atanasius per l´ortodòxia va ser contra tothom. Avui podem agrair molt a Atanasius per la seva tasca, perquè Déu va servir-se d´ell per preservar l´ortodòxia i ajudar-nos a entendre que el Fill de Déu és veritablement Déu.

Coram Deo

Les ensenyances d´Arrià no han desaparegut del món. Cultes com el Testimonis de Jehovà consideren Arius el model de la seva fe. Les confessions cristianes més lliberals neguen la divinitat de Crist. L´estudi del Nou Testament diligentment per no decebre´ns pel falsos professors i pregar per resistir contra l´ heretgia.

Passatges per estudiar més

Mic. 5:2

Joan 1:1–18

Filisteus. 2:5–11

Col. 1:15–20

Us recomanem:

R. C. Sproul: “L´ Article del Credo d´ Atanasius”

Article de Ken Jones: “Contra el món”.

“Els Herois de la Fe Cristiana”: Sèrie d´Ensenyances de R. C. Sproul.