Breu Apreciació de la Vida i Serveis de Leon Morris

De Gospel Translations Catalan

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Related resources
More By D.A. Carson
Author Index
More About Christian Biography
Topic Index
About this resource
English: Brief Appreciation of the Life and Service of Leon Morris

© The Gospel Coalition

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By D.A. Carson About Christian Biography
Part of the series Reformation21

Translation by Caterina Aguilo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Nascut a 1914, Leon Morris va morir el dilluns- 25-juliol-2006. Els anys de serveis varen ser diversos: va ser un pastor eficient, a les afores d´Austràlia (aquests dies estan descrits memorablement en la biografia de Bush Parson de 1995) va servir en els temples de Melbourne, de Sydney, i va esdevenir vigilant de la Casa de Tyndale a Bretanya, i durant 29 anys va ensenyar al Col·legit de Ridley, Melbourne, des d´on es va retirar a començament de 1979. Darrera d´aquestes escenes, va donar suport tranquil·lament a nombroses causes estratègiques fins al final, a la Església d´Ajuda Social “Bush”. La seva dona Mildred i ell, qui el va precedir en la mort al 2003, desprès de 62 anys de matrimoni, varen ser ben acollits a UK i els EE. UU. on les conferències ben preparades del Dr. Morris, plenes de continguts, respecte, enginy i provada intel·ligència, varen ser apreciades tant per les Universitats com pels estudiants.

Aquests de nosaltres que l´hem conegut bé tenim les històries de Leo plegades. Desprès d´escriure el seu comentari magistral sobre Johan, el Dr. Morris va celebrar una conferència a l´Escola Evangèlica de la Divina Trinitat. Un estudiant se li va acostar desprès de la sessió, mostrant-l´hi la dificultat del text en grec i li va demanar l´invitat què volia dir. El Dr. Morris es va mirar el text alguns moments i li digué: “sense més atenció, m´inclino per dir-li que vol dir “tal i qual”. L´estudiant, més i més imprudentment, li respongué: “ aleshores, perquè en el seu comentari va argumentar que significava alguna cosa més?”. Però el fet remarcable en el seu relat és perquè Leon mateix qui va parlar-me. Va pensar que era divertit – una mesura, sens dubte, que demostrava la seva manca de pretensions.

El Dr. Morris va escriure més de 50 llibres, a diferents nivells. Alguns sobre la Creu, un dels qual es “ La pregària apostòlica de la Creu”, considerat imprescindible en el seu llistat fins avui. Però, a banda d´un do per escriure comentaris sobre els llibres de Nou Testament (va aconseguir escriure també comentaris sobre l´Antic Testament) el Dr. Morris va demostrar la seva vàlua en diferents ocasions per enfrontar-se a la moda passatgera que ell considerava inútil. Per exemple, en el moment d´un petit augment però constant d´alumnes que discutien que l´estructura i el fonament des Evangelis canònics podrien explicar-se mostrant com concordaven amb les lliçons explicades en les sinagogues. El Dr. Morris va publicar un petit llibret, intitulat ” El Nou Testament i les lliçons jueves”- la millor obra, per suposat, una peça útil que ajudava les generacions d´estudiants a comprendre una de les confusions del moment. Quan Ernst Käsemann feia l´origen de la Teologia Cristiana ”apocalíptic”, la breu obra de Leon sobre “l´Apocalipsi” va ajudar novament els estudiants a trobar el camí dintre de la burla d´ opinions discrepants. El seu llibre sobre la Creu, que ja he esmentat, contribuïa a restaurar la confiança en un conjunt acuradament articulat de substitució de penes, i a comprendre l´expiació d´una manera adient. El seu escrit sobre la Creu, a qui ja he fet al·lusions, contribuïa a restaurar la confiança en el conjunt acuradament articulat de substitució de penes, d´una manera adequada de comprendre la conciliació.

Leon y Mildren no varen tenir cap fill però varen ser pares de molts. La seva extensa família i els seus amics reclamaven l´home més poderós que els seus estudiants: no podem pensar d´ell sense somriure, reclamant la seva humilitat combinada amb l´humor enginyós. Confiant que els Cristians mai diuen el darrer comiat, quan tenen ganes de renovar els vincles amb ell.