Cóm fracassa la fe de la gent?

De Gospel Translations Catalan

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Sanctification & Growth
Topic Index
About this resource
English: How Do People Shipwreck Their Faith?

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Sanctification & Growth
Part of the series Ask Pastor John

Translation by Caterina Aguilo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Transcripció de l’àudio

Comença una nova setmana el dilluns al mati. Gràcies per unir-vos. I la setmana comença per una humil pregunta sobre l´enfonsament de la fe. Què us sembla que fa fracassar la fe? Quins són els exemples personals del fracàs de la fe? Perquè passa? Cóm fracassa la fe de la gent?

És un tòpic per reflexionar i una pregunta normal en la safata d´entrada, ben representativa d´un oient, anomenat Andrés.“ Hola, Pastor John! Gràcies per la preguntar al pastor John aquesta qüestió. L´apòstol Pau parla sobre “algú“ que ha fracassat en la seva fe (1 Timoteu 1:19). En el nou versicle, Pau distingeix Himeneus i Alexandre, ambdós que apareixen haver professat el cristianisme en algun moment abans. D´acord amb 1 Timoteu 1:20, què varen fer? I com fracassa la fe de la gent actualment?

Jesús, Pau, Pere i l escriptor dels hebreus- tots ells- descriuen la gent que comença bé la vida cristiana i després rebutgen el que cal creure. A vegades, aquesta condició, en el primer estadi, li diuen “fe” i després es mostra ser una “fe irreal”. La fe sense obres no és fe!”; podeu dir-li “fe morta”. Jaume diria (Jaume 2:17). A vegades es diu “ conèixer el camí de la justícia” i després l´abandones (2 Peter 2:21). Però al final, el Nou Testament ens mostra que és possible fer un bon començament de la vida cristiana, i potser duradora, i després desprendre´s i perdre-la.

“ És possible fer un bon començament de la vida cristiana, i potser duradora, i després desprendre´s i perdre-la. No és que Déu perdi cap dels seus infants o cap dels seus escollits. Els conserva, segon 1 Corintis 1:9, 1 Tessalònics 5:24, Filipencs 1:6, i Romans 8:30. De fet, això és el que diu els Romans 8:30: “ A tots el que he va predestinar, els cridarà també i els justificarà i tots seran glorificats”. A tots els que Ell predestina, crida i justifica mai es perdran. A aquells que crida els conserva. Això és el que ens mostra el versicle.

5 maneres de perdre la fe

Però Jesús digué en la seva paràbola del sembradors que el tercer representa aquells que comencen l´apostolat, però després l´abandonen. “ I per això cauen entre espines, són aquells que escolten però després segueixen el seu camí, que s´ofeguen entre les atencions, la riquesa i els plaers de la vida, i els seus fruits no maduren” (Lluc 8:14). Noteu que és el que decau. Semblen començat bé, però les atencions, la riquesa i els plaers de la vida s´enfonsen. Vull prendre nota d`això perquè més endavant tornaré quan hagi acabar de veure totes les maneres.

Així és Jesús. I Pau? Segons Filemón 1:24, Demes era el treballador de Pau, igual quer Lluc, per tant Demes haurà vist prou com a veritat cristiana per passar la proba de Pau. Ara els seus nivells són prou alt. Us en recordeu de Johnny Mark? Ell mai no voldria permetre a J. Mark anar amb Demes com a amic. I després a 2 Timoteu 4:10, Pau escriu: “Demes, en amor al món present, ha desertat i marxat cap a Tessalònica.”. Noteu doncs el motiu de la seva fallida, l´enfonsament: estimar per la seva edat, el seu món.

3r, el text d´Andreu, al qui demana aquesta pregunta, està parlant de 1 Timoteu 1:19. Per tant aquí està 1 Timoteu 1:18–20: “ Porteu una bona batalla [Timoteu], mantingueu la fe i una bona consciència. Rebutjant això, algun han fet fracassar la seva fe, entre els qui trobem a Himeneus i Alexander.” I noteu un altre cop, quina és la caus de la seva pèrdua? Rebutjat una bona consciència.

4rt, i sobre Pere? Què ens diu Pere? Vet aquí 2 Pere 2:20: “ Si ells han escapat de les impureses d´aquest món mitjançant els coneixements Salvador Jesús Crist, ells continuen encara embolicats entre ells i vencen, el darrer estat ha esdevingut pitjor que el primer: Quin és el problema? Què el va fer enfonsar-se? Estaven embolicats novament amb la contaminació del món.

I finalment, el 5è és aquesta Hebreus 3:12–14: “ Tingueu cura, germans [ ara parla dels germans, ho heu vist?], pot ser hi ha un dimoni en alguns de vosaltres, un cor incrèdul que us porta cap al fracàs de la vida divina. Però exhorta uns als altres diàriament, com diem “ avui”, que cap de vosaltres pugui endurir-se per l´engany dels pecats. Per això hem vingut a compartir en Crist, si mantenim la nostra confiança ferm fins al fina. Quin és el perill? L´ engany del pecat

La preferència del cor per pecat

Per tant, peso que Pau vol die que fent fracassar la fe és el tipus d´engany del que professa la fe. Una persona comença bé la seva vida cristiana- potser ell mateix i els que l´envolten pensen que és un començament real- i després ell abandona tota la cosa. El vaixell de la fe s´estavella contra les roques.

I el que xoca realment en aquestes 5 maneres de descriure el fracàs és que les roques contra les quals la fe s´ha estavellat no és un problema intel·lectual amb el cristianisme. Ho és amb els motius. No hi ha res a veure amb la historicitat. En cada cas individual, és el problema amb les preferències del cor per pecar-

  1. El fracàs del 3r conreador de la paràbola de Jesús es degut a les riqueses i els palers de la vida (Lluc 8:14).
  2. El fracàs de Demes és degut a l´amor per la edat actual (2 Timoteu 4:10).
  3. El fracàs d´ Himeneus i d´Alexandre es degut a rebutjar una bona consciència (1 Timoteu 1:18–20).
  4. El fracàs d´aquells que escapen de l´engany en 2 Pere és que s´han embolicat en el món (2 Pere 2:20).
  5. L´advertiment contra el fracàs en els Hebreus 3 és un consell contra l´engany del (Hebreus 3:12–14).

A partir d´aquí concloc que, havent-hi batalles intel·lectuals reals- amb la veracitat històrica de la Bíblia o la justícia dels camins divins- tanmateix els nombrosos fracassos de la fe no es troben en l´ arrel intel·lectual, sinó més aviat en el que jo necessito i el cristianisme està en aquest lloc. Per tant, pregueu per aquells que han tornat, no només per veure el camí de la veritat com a veritat, sinó també que es complaguin en el camí de la santedat