Com fallar a una esposa

De Gospel Translations Catalan

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Related resources
More By Marshall Segal
Author Index
More About Sanctification & Growth
Topic Index
About this resource
English: How to Fail a Wife

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Marshall Segal About Sanctification & Growth

Translation by Caterina Aguilo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Contingut

Aprendre el matrimoni essent mal marit

Podem descartar el 1r matrimoni com massa extraordinari per ser útil en la pràctica. Com pot ser un marit o muller pecadora actualment que es relacionen amb aquests casats recentment innocents t amb una casa perfecta en un paradís? Ells gaudeixen un pau completa, una seguretat i intimitat que no és aliena a la terra que coneixem.

Per bé que Adam i Eva, tanmateix, en la seva fase de lluna de mel no va durar molt ( al menys tal com es mesura en els versicles). I aprenem ( més o menys) dels darrers errors com fem de la primerenca obediència. Com a marit jove, sovint pecador, em trobo la meva imaginació captiva dels marits sense pecats en la història, posant sobre un altar del pecat i de compromís tot el que ell tenia. Els seus errors frustren les meves crides, les meves estranyes i obscures incursions en el que el meu matrimoni estava destinat a ser, en el que m´hauria agradat que fos. Els seus errors pressionen sobre les nostres vagues i acceptables idees de què vol dir ser un marit per una gran i més incòmoda definició.

Quant més anys fa que m´he casat, més fàcilment puc posar-me en el lloc d´Adan. Els seus pecats eren únics, però no tan diferents en qualitat i les conseqüències. Sembla ser més fàcil esdevenir mal marit que fidel, fins i tot en el paradís. Per tant, què puc aprendre d´aquest mal marit? Observarem aquests 3 nivells:

Quan va arribar la Temptació

En els 1r versicles del tràgic capítol de les Escriptures no es menciona aquest home. Com a resultat, podríem arribar a pensar que Adan era simplement un actor secundari (potser inclús víctima) en aquesta horrible història; la realitat és que la seva absència constitueix el primer error:

“ Ara la serpent era la bèstia més astuta que qualsevol altra en el camp que havia creat Déu; ell va dir-li a la dona. “Pers causalitat deia Déu: no mengeu de cap arbre del jardí?” (Gènesis 3:1)

Satan sabia com atacar un matrimoni: sabia que la manera més segura de anul·lar l´home, el matrimoni i el brillant mural de Déu del seu poble era adreçar-se a la dona i buscar revertir l´ordre de la seva crida. Així minava el matrimoni, animant-la a ella a ser assertiva i ell l´ajudant que cedeix, per tant, ell anava darrera de la seva núvia. I on era Adam?

Quan continuem llegint, ens adonem que el seu marit no estava absent, sinó callat: en el mateix moment de la temptació, ell va cometre 2 dels pecats més normals: no va fer en el que calia fer (la seva passivitat) i va fer el que mai calia fer (transigir ). Observeu com finalment va entrar en escena:

“ Així, quan la dona va veure que aquell arbre era bon per menjar, i que era delitós als seus ulls, i que l´arbre desitjava fer-lo savi, ella va agafar un dels fruits per menjar i va agafar alguns més pel seu marit que era amb ella i s´ho va menjar”. (Gènesis 3:6)

La PASSIVITAT

Adan no estava lluny, recollint els fruits o controlar els lleons, mentre Satan es colava per enganyar l´ Eva; era amb ella. Ella no va agafar alguns fruits i córrer per trobar-se; ella simplement es va tornar i va estendre la seva ma. Ell no necessitava que ella li transmetés el que necessitava dir; ell escoltava tot el que ella li deia; ella va permetre escoltar-lo, agafar i menjar-s´ho. Aquesta llar va fracassar per la seva verinosa passivitat. Mentre era Eva la que escoltava (1 Timoteu 2:14), que tocava el que no era seu i qui preparava el menjar prohibit, Adam era allà i va permetre tot el que allà passava.

Justament uns dels primers versicles del Gènesi 2:15: “ El Senyor Déu va agafar l´home- l´home, no la seva parella- i el va portar al Jardí de l´Edèn per treballar i mantenir-lo, vigilar-lo, preservar-lo i protegir-lo. Jason DeRouchie explica aquest manteniment: “[el marit] està per proveir el menjar físic i espiritual, i protegir de qualsevol perill físic o espiritual per la missió global, plena de glorificar al que Déu va cridar la seva família”, però, quan va arribar la temptació a casa seva, Adan fa fracassar per guardar el que Déu l´ havia confiat: En comptes d’intervenir, ho va tolerar i acceptar.

El COMPROMÍS

Adam no era completament passiu. Les 3 paraules capcioses, al menys pels marits podrien ser com aquestes:... “ella va prendre també alguna cosa pel seu marit que l´ acompanyava, i ell s´ho va menjar

Ell marit no observava només la guerra a Déu que feia la seva esposa, sinó que va agafar la seva pròpia espasa: ell coneixia prou bé el que Déu havia mandat. Novament, en els primers versicles, llegim: “El Sentor Déu va ordenar l´home- l´home, no a la parella. Dient: “ Podeu menjat de tots els arbres del jardí, però el dia que mengeu de l´arbre del coneixement, de lo bo i de lo dolent no ho fareu, perquè si ho féssiu així, segurament moriríeu!” (Gènesis 2:16–17). I així va succeir. L´engany el pecat el va fer sord a la veu que l´havia fet de la pols i insuflat l´aire en els seus pulmons.

Quantes llars han trontollat a causa dels errors dels marits en veure la temptació pel que és i cridar el pecat pel que és? La manera humana de protegir la llar d´ells és la de conservar el cor amb ell. Com marits, seguim els passos de marit, qui va trobar Satan i la seva temptació en el desert després de 40 dies de solitud, dies de fam i no va caure. No quan el dimoni ho intentava la mateixa manera: “ Déu va dir realment....? No quan sentia fam, no per la glòria de cent nacions”.

Les nostres llars i esglésies necessiten dels marits i dels pares que rebutgen seguir la paraula divina, fins i tot quan les dones, els infants i els amic venguin a apartar-nos

Després de pecar

Després que Adan i Eva mengessin de l´ arbre i caiguessin en el pecat i la vergonya, el Senyor va cridar-los i Ell va apropar-se primer i esperar el marit:

" I ells sentiren que Déu se´ls apropava en el jardí, durant la fredor del dia, i l ´home i la seva dona varen amagar-se entre els arbres del paradís de la presència divina. Però Déu els va cridar i els digué. "On sou?" (Gènesis 3:8–9)

Quan Déu els va demanar què havia succeït, Adam va sentir vergonya de tot i va acusar a tothom menys a si mateix, i també a Déu: " La dona que vaig crear-me m´ha donat el fruit de l´ arbre i la vaig menjar" (Gènesis 3:12). Ella va donar-me el fruit i Vos me la vàreu donar, per tant qui podria culpar-me?"

M´ imagino que cap marit casat llarg temps podria explicar la seducció de la auto-compassió - necessitant preservar la seva llar de la destrucció: Què enganyós és el pecat si estem convençuts de culpar Déu del pecat, i això va fer Adan i nosaltres a la nostra manera també; ens sentim malament per aquesta causa i intentem disculpar-nos pel nostres errors.

El moment no és que Eva no s´avergonyís ( en favor seu va reconèixer la seva part, versicles 13è); el punt és que Adam cargues amb la seva i gran culpa: ell, no pas ella, estava cridat a mantenir-se. Els marits fidels avancen i prenen la responsabilitat en aquesta crisi i error; realment no buscava excuses o justificacions; ell sabia que el judici sempre comença pel responsable de la llar. Per tant, ell treuen el que puguin trobar dels seus propis ulls (Mateu 7:5), i després fan el que poden fer l seu abast per corregir, recuperar i protegir la seva família. Quan arriba el pecat a casa seva, el marit pren la responsabilitat - no vol dir que accepti totes les culpes, si no que acceptés la seva part de seva culpa i després, el més important, respondre per la seva família.

Si Satanàs pot convèncer al marit que els problemes maritals són les arrels dels pecats d´ ella, ell obriria els murs de la seva llar i els mantindria oberts a tots els atacs espirituals. Si, la dona, no el marit, estigués decebuda, les Escriptures diuen que el pecat va entrar a la seva llar mitjançant el marit, no la dona (Romans 5:12).

Abans d´arribar la temptació?

No podem dir res més sobre l´ espai i el temps entre els darrer versicles del Gènesis 2- " el marit i la dona estaven nus, però sense avergonyir-se- i el 1r versicle del Gènesis 3: " Ara la serp va dir a la dona” (Gènesis 3:1–2). S´ havia equivocat Adam permetent Satanàs l´ accés a tot allò? No sabem com la serp va accedir al jardí o va aconseguir l´ audiència amb la dona? Només sabem que Déu havia encarregat el senyor de preservar-la, prohibir i defensar-la de totes les amenaces.

Així fos com fos que Satanàs va arribar fins a dintre, i sabem que preservar la llar i el matrimoni en un món com el nostre, corromput pel pecat, ple de temptacions, comença molt abans d´ arribar les temptacions. Sabem que podem evitar moltes temptacions tots plegats perquè Jesús ens ensenya a pregar: " No ens permeti caure en les temptacions” (Mateu 6:13) — sinó guieu-nos en elles, però preserveu-nos de totes juntes. No ens permeteu sentir les seves terribles mentides en les nostres orelles; els pares i els marits són un gran mitjà per protegir-nos. Fem sacrificis per suportar els murs espirituals de les nostres llars, controlar les amenaces que sorgeixen en els nostres matrimonis i l´educació dels infants i prenem decisions dures i difícils quan arribin.

Quants matrimonis actualment, com Adan, han baixat la guàrdia i permeten que les temptacions envaeixin lliurament les seves llars? Quants sovint permeten desafiar les mentides de Satanàs - o pitjor, sense detectar-les? Ser marit significa preservar la llar abans de l´ accés de la serp.

Protecció pro activa

Aquesta guàrdia no vol dir només mantenir el dimoni allunyat de casa, sinó també amablement conrear les bones relacions. Una protecció espiritual implica ensenyar i estimular.

Els guàrdies a casa no estan solament en les parets, albirant l´ horitzó per les ombres, si no també mantenir-les il.luminades; sabem que la millor defensa d´ una família és aprofundir i difondre la joia en Déu, que una bona manera de preservar-la amb força passa per llegir, compartir, pregar, honrar, servir i cantar. Després de tot, Adan i Eva no varen menjar perquè tinguessin fam, si no perquè els seus ulls varen enfosquir de Déu. J. Pipers ens diu:

“ Engolir el fruit prohibit és dolent, però no és la essència del que va succeir allà. La indignació moral - l´ horror del que va passar és que Adan i Eva desitgessin el fruit més que el desig diví. Ells gaudien més de que el fruit pogués ser per a ells que la importància de Déu per a ells. Menjar-lo no és tampoc la essència del mal, abans de menjar-lo, si no perquè abans havien perdut l´ interès per Déu: Ell ja no era ni la vida ni la joia que omplia tot; ells preferien alguna cosa més, és a dir, la essència del mal. (“La darrera essència del mal")

Part de la responsabilitat d´ un marit per preservar la llar, és fer qualsevol cosa que pugui per mantenir la joia divina i rebutjar les ofertes provinent del mal. La joia preserva les dones i els fills de les temptacions del mal.

Marits: tenim una crida importat i difícil- i amb ella, un Déu gran i fort que ens ajuda en cas de necessitat, i com Adam, ens equivocarem inevitablement com a marits. Igual que Adam, no sabem on cercar el perdó dels nostres errors ni la força diària per amar les nostres esposes i famílies fidelment. Així, quan ens arriba la temptació, entrem i desafiem a Satanàs, patint la màxima destrucció possible. Després de pecar, prenem la responsabilitat davant Déu i portem la família cap a la tristor, la confessió i em penediment. I abans de la temptació, mantenim una visió satisfactòria de Déu davant les nostres famílies- mitjançant el culte familiar, de converses informals i potser, a través de la nostra joia contagiosa en Ell.