Combatre la incredulitat de l´ Anxietat

De Gospel Translations Catalan

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Fear & Anxiety
Topic Index
About this resource
English: Battling the Unbelief of Anxiety

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Fear & Anxiety
Part of the series Battling Unbelief

Translation by Caterina Aguilo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


La incredulitat com arrel i essència de tots els pecats.

Permeteu-me estendre un pont entre el text del passat diumenge i el nostre tema d´avui amb la incredulitat de l´ ansietat. A Hebreus 3:12 diu:“ tingueu cura, germans, de què no hagi en cap de vosaltres un cor dolent de incredulitat, que us aparti de la vida divina!”. I en el versicle 14è diu:” Per la salvació de Crist, mantenim tota nostra confiança fins al final!”

En altres paraules, la evidència que compartim en Crist- a la que estem units per la salvació de la Fe- és que manteniu la confiança ferma fins al final. Perseverar en la fe és necessari per la salvació. Quan una persona està realment convertida, el seu cor canvia perquè visqui ara en la fe (Gàlates 2:20).

El nou naixement presenta la persona en una vida de benestar. Aquest benestar es diu: “ lluitar per la Fe" a 2 Timoteu 4:7; 1 Timoteu 6:12. I aquí en Hebreus 3:12 es diu “ la batalla contra la incredulitat”. Tingueu cura [aquest és el control de la lluita], germans, de què no hagi en cap de vosaltres un cor dolent de incredulitat, que us aparti de la vida divina [aquest és el consell contra no prendre seriosament el benestar]”.

Dit d´altra manera la lluita més bàsica de les nostres vides és creure en la vida divina i que no es permeti el nostre cor esdevenir un cor dolent de la incredulitat. Perquè si la incredulitat en la vida divina agafa la davantera en la nostra vida, el resultat pot ser un enduriment que ens faci impossible penedir-se i ens talli la Gràcia de Déu.

Ara no passarà això en aquests que realment confiïn en Crist. Aquests que hagin nascut realment en Déu lluitaran seriosament i trauran força de Déu per lluitar i guanyaran en la perseverança de la Fe. Això és que Déu ens promet. “Ell que us crida és la Fe i ho farà!”. (1 Thessalonicencs 5:23).

La incredulitat com a arrel de la ansietat .

Ara el text ens il·lustra això amb una condició específicament dolenta del cor, dita, ansietat.

Pareu un moment per pensar cóm molts dels actes pecaminosos i actituds provenen de la ansietat. La ansietat en les finances poden provocar cobdícia, avarícia i corrupció. La ansietat sobre l´èxit en algunes tasques poden provocar-vos irritabilitat, brusquedats i tosquedat. La ansietat en les relacions poden fer-vos indiferents i desinteressats d´altres persones. La ansietat sobre cóm algú pot reaccionar pot fer-vos sincers o mentiders sobre alguns temes. Per tant, si la ansietat us conquesta, podeu cometre molts pecats.

Però quina és la arrel de la ansietat? I cóm pot esdevenir greu? Per respondre, anem al text de Mateu 6è. 4 vegades en aquest text, Jesús us diu que no cal ser ansiosos.

  1. Versicle 25è: " I també us dic “ no esteu ansiosos sobre la vida“
  2. Versicle 27è: "I qui entre vosaltres pot afegir un colze a la vostra talla ? "
  3. Versicle 31è: "I a més us dic no esteu ansiosos”.
  4. Versicle 34è: "I no estigueu ansiosos sobre demà."

El versicle on rau l´ansietat explícitament és el versicle 30è: “ Però si Déu cobreix la gespa del camp, que avui està viva i demà llençada al foc, què no farà per vosaltres, homes de poca fe?” Dit d´altra manera, Jesús ens diu que l´arrel de la ansietat és la manca de Fe en el seu Pare celestial. I la incredulitat controla els nostres cors, un del resultats és l´ansietat.

Així diu en els Hebreus: “ Observeu en vosaltres que no hagi cap cor dolent per la incredulitat” inclou el significat de “ Eviteu que hagi en vosaltres un cor dolent d´ANSIETAT”. La ansietat és una situació dolenta en el cor que rau en la incredulitat. Molta ansietat, Jesús ens diu prové de la poca Fe.

2 tipus de reaccions incorrectes a aquesta veritat

Ara puc pensar en 2 tipus de reaccions incorrectes a aquesta veritat. Permeteu-me dir-vos quines són i donar-vos una resposta bíblica abans d´acabar amb la lluita per la incredulitat per la ansietat.

1. "Això no són bones noticies!"

Una semblaria aquesta: “ no són bones noticies!”. De fet, desanima bastant saber que el que considerava ser una simple batalleta amb una disposició ansiosa consisteix en una profunda lluita sobre creure en Déu o no.

Ara la meva resposta a això és estar d´acord o no. Suposem que patiu un dolor a l´estomac i batalleu amb els medicaments i dietes de tota mena. .I després el metge us diu que després d´una visita rutinària patiu un càncer al budell estret. Seria una bona noticia? Dieu emfàticament que no!... I n´estic d´acord.

Però permeteu-me fer-vos una pregunta. Esteu contents que el doctor us descobreixi el càncer durant el tractament o per descomptat essent el millor tractament? Vostè dirà: ”si!”. Estic satisfet que el doctor m´hagi trobat el problema real. Novament estic d´acord.

Doncs la noticia del vostre càncer no és bona tot i que patir-lo, sí. És una bona noticia perquè conèixer el què esta passant és bona noticia, especialment quan es tracta amb èxit.

Això és el que cal aprendre que el problema real darrera la ansietat és la incredulitat en les promeses divines. No són bones noticies perquè el càncer de un incrèdul és bo. És bona perquè CONÈIXER QUE EL QUE ESTA PASSANT ÉS REALMENT DOLENT és bo, especialment perquè l´incrèdul es tractat correctament per un metge molt bo.

Per tant, necessiti insistir que trobar la connexió entre la nostra ansietat i la nostra incredulitat és de fet bona noticia, perquè és l´única via de començar la batalla per una causa real del nostre pecat i arribar a la victòria que Déu pot donar-nos mitjançant el tractament de la seva Paraula i el seu Esperit.

2. "Cóm puc tenir una garantia de tot això? "

Hi existeix una al resposta a la veritat que la nostra ansietat s´arrela en la nostra incredulitat en les promeses divines. Això va així: “He de tractar els sentiments de l´ansietat al menys cada dia; i sento com la meva Fe en Déu és totalment indeguda. Per tant, en demano si puc tenir cap garantia de salvar-me.

Ser incrèdul Vs. Patir atacs de Fe

La meva pregunta a aquesta preocupació és la següent: suposant que us trobeu en una cursa de cotxes i el vostre enemic no vol que l´acabeu, us llença fang a sobre. De fet, perdeu temporalment la visió de la meta i sortiu de l´espai no vol dir que la perdràs. I per suposat no vol dir que esteu en una pista equivocada. I el vostre enemic res no l´importa. El que vol dir és que caldria engegar els netejadors del parabrises i repassar per sobre.

El Testimoni de l´Escriptura

El Salm 56:3 diu: “ Quan tinc por, no dubto de la meva FE”.

Adoneu-vos que això no vol dir que lluiteu contra la por. La por ens ataca i comença la lluita. Per tant la Bíblia no assumeix que els veritables creients patiran l´ansietat. A canvi, la Bíblia ens diu cóm lluitar quan aparegui.

Per exemple, 1 Pere ens diu:” defugiu de tota ansietat sobre Ell per Ell té cura de nosaltres. No ens diu que mai patirem cap ansietat, si no que Ell ens ajudarà. Ens diu que: quan caigui el fang sobre els vidre, perdrem la visibilitat, cal doncs endegar els netejadors del parabrises i passar-los

A Aquell que lluita diàriament contra la ansietat.

Per tant la meva resposta a aquesta persona que lluita diàriament contra la ansietat és dir: “ més o menys normal!”. El més important és cóm manegar-te

I la resposta és aquesta: per lluitar contra la ansietat, cal començar a lluitar contra la incredulitat. I la lluita comença meditant sobre la Paraula de Déu i demanar ajuda al seu Esperit. Els netejadors són les promeses divines que allunyen el fang de la incredulitat. I els netejadors d´aigua és l´ajuda de l´Esperit Sant.

Sense l´ajuda de l´Esperit Sant, els netejadors d ela Paraula només freguen els trossos de la incredulitat. Ambdós són necessaris- l´Esperit i la Paraula. Llegim les promeses divines i demanen l´ajuda del seu Esperit. I tal com els netejadors ho fan nosaltres podem veure els plans bons que Déu disposa per nosaltres benestar (Jeremies 29:11), la nostra Fe augmenta i l´ansietat desapareix.

Superant la ansietat lluitant contra la incredulitat

Deixeu-me concloure utilitzant diverses il·lustracions de cóm lluitant contra la incredulitat superarem l´ansietat

L´exemple de Jesús i Pau

Aquí, en el nostre texts, tenim la il·lustració de l´ ansietat sobre el menjar o la roba. Si en els nostre país amb un bon sistema de benestar, l´ansietat sobre les finances i el lloguer poden ser fortes. Però Jesús en diu en el versicle 30 que aiò pertany a la incredulitat: “ Oh, si sou de poca fe!” I aquest petit paràgraf conté al menys mitja dotzena de promeses per combatre la incredulitat.

Per exemple, al final del versicle 32 Ell ens diu:” El vostre Pare celestial sap que els necessiteu. Però busqueu primerament el regne i la justícia, i rebreu totes aquestes coses!”. Aquesta és una promesa espectacular. Cada tasca que deu a cas o a la feina, proposeu primer les promeses de Déu i Ell us proveirà de la resta per viure en la seva Glòria. Creieu en la seva promesa i la ansietat financera desapareixerà en l´atenció amable de Déu.

Pau va aplicar la promesa de la ansietat entre els Filipenses així. En el 4:6 diu com va fer-ho Jesús:” No patiu ansietat per res, però feu conèixer a Déu mitjançant la oració i la súplica us permetrà ser reconegut per Déu. I més tar a 4:19 ell ens fa una promesa com Jesús: “ El meu Déu us suplirà tot el que necessiteu d´acord amb la seva riquesa per la Glòria de Jesús Crist”.

Ansietat que cal afrontar

I així continuem avui amb l´exemple de Jesús i Pau. Lluitem contra la incredulitat de la ansietat amb les promeses divines.

I ahir, quan en Rob i la Gail varen casar-se, ells varen imprimir les promeses de Déu en el llibre dels matrimonis. Amb elles les tindran i lluitaran contra la ansietat de tots els desconeguts: “ I el Senyor és un del que s´adreça directament a vosaltres; romandrà amb vosaltres i no us defallirà per la salvar-vos. No temeu ni us desanimeu" (Deuteronomi 31:8).

Així us exigeixo pel vostre benestar, prendre el Llibre diví, demanar ajuda a l´Esperit Sant, mantindré les promeses en el vostre cor i lluitar. I recordeu la promesa dels Proverbis 21.31: “el cavall està llest pel dia de la lluita, però la victòria pertany al Senyor”.