El valor d´aprendre la Història

De Gospel Translations Catalan

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Philosophy of History
Topic Index
About this resource
English: The Value of Learning History

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Philosophy of History
Part of the series Taste & See

Translation by Caterina Aguilo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Una lliçó de Judes

Una breu carta de Judes ens ensenya alguna cosa sobre l´aprenentatge de la Història. Aquest no és el punt més important d´aquesta carta. Però excitant.

En el darrer llibre de la Bíblia, Judes escriu per encoratjar els sants a “ lluitar aviat per la Fe que va ser lliurar-se als Sants un cop i per sempre” (versicle 3r). Aquesta carta és una crida per vigilar veient “certes persones “ [les quals] passen desapercebudes ... els incrèduls canviant la gracia divina en llibertinatge i negació del nostre Senyor, Jesús Crist (versicle 4rt). Judes descriu aquesta gent en termes vívids. Ells “maldiuen coses sense entendre-les” (versicle 10è). Ells són ambigus, trobant l´error, seguint desprès amb la seva pròpia luxúria; parlen arrogantment, adulant gent per guanyar avantatges (versicle 16è). Ells provoquen divisions, [i són] ments mundanes, desproveïdes de l´Esperit" (versicle 19è).

Aquest és un judici devastador de la gent que estan lluny de la l´església però “ són anònims”. Judes els necessita per deixar veure qui són realment, d´aquesta manera, l´església no està decebuda ni arruïnada pels falsos ensenyaments ni comportaments immorals.

Una d´aquestes estratègies és comparar-se amb altres persones i els esdeveniments de la Història. Per exemple, ell ens diu: “ Sodoma i Gomorra... des què ells, de la mateixa manera que altres, varen perdonar la seva gran immoralitat i anaven darrera la carn, s´exhibien com exemple de patiment del castic del foc etern” (versicle 7è). Per tant, Judes compara aquests pobles amb Sodoma & Gomorra. Arribats a aquest punt en fer-ho és per dir que Sodoma & Gomorra són “ un exemple” del què succeirà quan la gent visqui com ho fan aquests intrusos. Per això, en la ment de Judes, coneixent la història de Sodoma y Gomorra, és molt útil ajudar a detectar aquest error i rebutjar-los dels sants.

Igualment en el versicle 11è, Judes reuneix altres 3 referències sobre els esdeveniments històrics comparant amb el què està passant aquests dies entre els cristians. Ell diu: “què els hi passa!. Pels qui han seguit el camí de Caín i per pagar, han caigut en l´error de Balaam, i sofert la rebel·lió de Korah”. Això és notable. Per aquí al·ludir a aquest incidents històricament diferents com aquest que van succeir 100 anys abans- Gènesis 19 (Sodoma), Gènesis 3 (Caín), Numbers 22-24 (Balaham), Numbers 16 (Korah)? Qui són aquests punts?

Vet aquí 3 punts: 1) Jude assumeix que els lectors coneixen aquestes històries!.. no és meravellós!. Això succeïa el 1r segle!. Cap llibre en cap llar. Les Bíblies no estaven disponibles. Cap gravació de l´Història. Només l´ensenyament oral. I ell assumia que podien conèixer: “Quin és el camí de Caín? O “ l´error de Balaham” o la rebel·lió de Korah? Els coneixeu? No és emocionant! Ell esperava conèixer-los. I va fer-me pensar que els nostres coneixements normals de la Bíblia en l´església t són massa baixos actualment.

2) Judes assumeix que coneixent la història il·luminarà la situació actual. Els cristians controlen millor l´error actualment si ells coneixen situacions semblants a les anteriors. En altres paraules, la Història és vàlida per la vida cristiana. Per saber que Caín estava gelós i odiava el seu germà, i es ressentia de la veritable comunió espiritual amb Déu ens alertarà per considerar aquestes coses entre germans. Per conèixer què va explorar Balaham i fer de la paraula de Déu un mitjà de conquerir el món us fa ser més capaços de destacar aquests tipus de coses. Per conèixer que Korah proporciona l´autoritat legítima i rebutja el lideratge de Moisés que us protegirà de pobles facinerosos que eviten considerar a qualsevol com el seu líder

3) No està gens clar que, quan el Senyor ordena els esdeveniments que ens arribaran, han estat considerat com història dels quals aprendrem i serem més savis i més aclaridors sobre el present en benefici de Crist i de la seva Església. No deixeu mai d´ aprendre Història. Agafeu més coneixements cada dia. I doneu els vostres fills la millor protecció contra la follia del futur, anomenada, un coneixement del passat.

Aprenem amb vostès per Crist i el seu regne.

Pastor John