Escapeu de qualsevol temptació

De Gospel Translations Catalan

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Related resources
More By Jon Bloom
Author Index
More About Sanctification & Growth
Topic Index
About this resource
English: Escape from Every Temptation

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Jon Bloom About Sanctification & Growth

Translation by Caterina Aguilo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Si sou prou vells per llegir això, sou un veterà expert en les temptacions dels pecats, tenint en compte això cada dia de la vostra vida des què vàreu començar a discernir el bé del mal. Com a veterà expert, estareu d´acord de necessitar tota l´ajuda possible quan l´angoixa del pecat comença a bullir, o quan posem els ulls en desitjos prohibits, o quan la peresa permesa sembla atractiva o quan una por freda de morir ens atrau en una direcció infidel ( encara més en aquest moments).

La bona noticia és que aquesta forta ajuda està disponible: “Jesús és un gran, misericordiós i fidel ministre” que “ és capaç d´ajudar-nos en cas de les temptacions” (Hebreus 2:17–18). Podem afirmar que està misericordiosament ansiós i fidelment capaç d´ ajudar-nos”.

Però exactament, què vol dir ? El ministeri de Jesús com a gran sacerdot ens ajuda en el moment més ardent de la temptació? Com el Nostre Gran Sacerdot Ens ajuda, l´autor dels Hebreus respon a aquesta qüestió en Hebreus:14–18:

“ Des què els infants comparteixen la sang i la carn, Ell mateix també participa de les mateixes coses, que, a través de la mort pot destruir l´únic que té poder sobre la mort, és a dir, el dimoni, i lliurar a tots aquells que, mitjançant la por a la mort, estiguin subjectes a una llarga vida d´esclavitud. Però segurament que no són els àngels que l´ajuden, sinó que ajuda la descendència d´Abraham. I també. Ell ha fet com els seus germans, en aquest respecte, per tant pot esdevenir en un misericordiós i fidel alt ministre en servir a Déu, per fer propiciatori pels pecats del homes. Per això, Ell ha sofert quan les temptacions i és capaç d´ajudar els que les pateixin·

Permeteu-me examinar les primeres mètodes que ens expliquen aquests textos de com Jesús, com a gran sacerdot, ens ajuda en les temptacions.

Contingut

1. Ell ens fa descendents d´Abraham.

1r, el nostre misericordiós i fidel gran sacerdot ajuda “ els descendents d´Abraham” (Hebreus 2:16).

El Nou Testament ens deixar clar que els descendents d´Abraham no són els seus descendents directes, si no “aquells que comparteixen la fe d´Abraham” (Romans 4:16). Això pot semblar simple, però necessita na gran part de la tasca de Jesús.

Jesús havia “de fer-se en com a nosaltres en molts aspectes per poder obeir perfectament el seu Pare en el nostre nom i oferir-se ell mateix com un sacrifici “ una vegada per moltes”(Hebreus 7:27) per fer-se propiciatori pels nostres pecats” (Hebreus 2:17). Fent-ho així, “ Ell va [destruir] en la seva carn el mur divisori de l´hostilitat” entre els gentils i els jueus que “ havien creat en Ell mateix un home nou en lloc de 2” (Efesis 2:14–15). Ara, totes les promeses de l´aliança divina es troben en un nou pacte- el millor pacte que intervé el nostre gran sacerdot (Hebreus 8:6) — i a més ho exigeix de tots els que estan en Crist. En Crist, doncs, Déu compleix la seva promesa a Abraham que: “ en [Ell] totes les famílies de la terra seran beneïdes” (Gènesis 12:3).

Jesús és fidel per ajudar-nos, perquè fa possible misericordiosament que siguem els descendents d´Abraham, permetent-nos reunir totes les promeses contra la temptació, des què tots ells “ troben el seu “ sí” en Jesús” (2 Corintis 1:20). La Fe en la mort proporciona alguns exemples d´aquesta fe en la mort.

2. Els ens allibera de la por de la mort.

2nd.- El nostre gran sacerdot misericordiós i fidel “ va compartir la carn i la sang... que, mitjançant la mort, podia destruir qualsevol del poder de la mort, és a dir, el dimoni, i lliurar-nos de la por de la mort a aquells que estiguin subjecte al seu llar d´esclavitud (Hebreus 2:14–15).

La por de la mort és un mitjà per a que qualsevol temptació accedeixi a esclavitzar-nos. I això passa a 2 nivells: el 1r de les nostres atencions és la nostra mortalitat. Tots temem la mort: el nostre desig de viure i no morir-nos en si mateix n´és un pecat, just com si no fos per a Jesús, però el dimoni sap com tocar la nostra instintiva por a la mort

Aquest costat de la caiguda, Satan sovint ens tempta d´una forma oposada a la d´Adan i Eva, així podria dir-nos: “No estigueu segurs de viure, la vida Eterna és una il·lusió i la vostra vida és fum. Per tant, millor agafar tanta vida com sigui possible mentre la tingueu”. En el grau que creiem en Ell, perdrem quantitat de temps, energia i diners, intentant mitigar les amenaces d´aquesta mort Ens cal orientar les nostres vides al voltant de la por a la mort tan com sigui possible, buscant primerament la preservació de la nostra salut més que la confiança en les promeses de Jesús de “ buscar el Regne de Déu”...tot el que caldrà afegir a [nosaltres]” (Mateu 6:33).

I podríem prioritzar “ un conjunt” d´experiències i plaers pel temor de perdre la vida més que la confiança en les promeses de Jesús que “ qualsevol que perdi la seva vida en el meu nom, la trobarà” (Mateu 16:25). O ens caldria distreure´ns del pensament de la mort a través de numerar, d´entreteniments banals i obsessions sobre els esdeveniments i controvèrsies més que la confiança en les promeses de Jesús que en Ell és on trobarem la pau, perquè “ha superat el món”. (John 16:33).

Però Jesús és fidel per ajudar-nos a través d´ intervenir misericordiosament en la resurrecció i la vida” per a nosaltres. Ell ens promet la vida abundant per aquells que creuen en Ell, començant ara i allargant-lo fins a la eternitat (Joan 11:25; 10:10; 3:16).

En aquest 2nd nivell on sentim la por a la mort està la nostra atenció al pecat. Sabent que “ després de morir esdevindrà el judici” (Hebreus 9:27), quan “ cadascú de nosaltres li retrà comptes a Déu davant d´Ell “ (Romans 14:12), podem esdevenir vulnerables de ser temptats pel la por a la condemna. El dimoni fat tot el que sap per convèncer-nos de la sorprenent tasca expiatòria de Jesús que no ens salvarà de la culpa dels nostres pecats, i cercarà esclavitzar-nos a la recerca interminable d´intentar aconseguir la nostra pròpia justícia.

Però Jesús és fidel en ajudar-nos per treure´ns les nostres culpes del pecat, que és “ l´agulló de la mort” en convertir-se en una maledicció per a nosaltres”, de manera que, a través de l´amor, puguem “confiar en el dia del judici” i per descomptat de la victòria” (1 Corintis 15:56–57; Gàlates 3:13; 1 John 4:17).

En ambdós nivells, Jesús està misericordiosament ansiós i fidel per lliurar-nos d´una llarga vida de l´esclavatge de la por a la mort.

3. Ell sempre intercedeix per a nosaltres.

3r.- Nostre gran sacerdot misericordiós i fidel “ va set fet com tots nosaltres” i per tant “ perquè Ell mateix va patir les temptacions, és capaç d´ajudar a tots aquells que puguin ser-ho” (Hebreus 2:17–18).

Això vol dir que Jesús és misericordiosament capaç de “ simpatitzar amb les nostres febleses” tenint, en aquest respecte... ser temptats com nosaltres ho som, sense pecar” (Hebreus 4:15). I des què “ sempre viu per intercedir per a [nosaltres]” amb el Pare, Ell fidelment ens proporciona “ la manera d´escapar” de cada temptació que patim, i així enfortir-nos fidelment (Hebreus 7:25; 1 Corintis 10:13).

I, fins i tot quan fallem i sucumbim a les temptacions, a causa del gran sacerdot Jesús, “ si confessem els pecats” [el Pare] és fidel i just per perdonar-nos els nostres pecats i lliurar-nos de les injustícies (1 Joan 1:9). Ell és doblement fidel i misericordiós per perdonar-nos.

Ajuda´ns en cada temptació

Aquesta és la bona noticia que tenim per afrontar les temptacions: una forta ajuda està disponible. El Gran sacerdot està ansiós per ajudar-nos perquè n´és simpàtic i misericordiós, i també és capaç d´ajudar-nos, perquè és fidel en servir a Déu en el nostre nom.

“ Cap temptació us ha superat que no sigui normal a l´home. Déu és fidel i no permetrà que sigueu temptats sota la vostra capacitat, però amb la temptació us proveirà d´una via d´escapament que vosaltres sereu capaços d´enfortir” (1 Corintis 10:13)

Quan patim la temptacions, Jesús ens ajuda a conservar la vertadera història de la Redempció, per evitar caure en el desordre i decebent la història de la temptació que en explica. I quan la tenim en compte, descobrirem l´escapament que Ell ens concedeix.

I quan fracassem i pequem, no necessitem romandre en la condemna (Romans 8:1–2), si no confessar el nostre pecat, rebre la promesa del perdó i tornar-hi i tornar-hi.

Per tant, quan siguem temptats avui: “ Permeteu ...amb confiança, apropeu-vos al tro de la gràcia, que misericordiosament podeu rebre, i trobar la gràcia per ajudar-vos el temps necessari” (Hebreus 4:16). Perquè el nostre Gran Sacerdot està misericordiosament ansiós i ple de fe per ajudar-vos.