John Calvin

De Gospel Translations Catalan

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Related resources
More By Ligonier Ministries Staff
Author Index
More About Christian Biography
Topic Index
About this resource
English: John Calvin

© Ligonier Ministries

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Ligonier Ministries Staff About Christian Biography
Part of the series Tabletalk

Translation by Caterina Aguilo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).“Em buscareu i em trobareu. Quan em busqueu amb tot el cor, em trobareu”- declarà el Senyor” (Jeremies 29:13-14)
- Jeremies 29:13 - 14

El nostre model de Fe de la Història de l’ Església és el Teòleg francès i Reformador John Calvin. Potser cap altre figura en la Història de l’Església ha estat tan mal representat i dolent com aquest home que sovint és considerat dur, rígid i de mal intencionat. Tanmateix, com veurem res està més lluny de la veritat.

John Calvin va néixer a 1509 en Noyon (França). Fill d’ n oficial que treballava en la església Catedral allà. Als 14 anys va accedir a la Universitat de Paris per estudiar llatí, però el seu camí cap al clergat catòlic va redreçar-se cap a la Llicenciatura en Lleis, després que el seu pare patís problemes amb les autoritats eclesiàstiques.

Calvin va escriure poc sobre si mateix de manera que els detalls exactes dels primers anys són difícils de trobar. Però sabem que, entre els anys 1528-1532, es va convertir al cristianisme i abraçar sincerament les doctrines que el Protestantisme emfatitzava. De fet, no lluny d’ aquesta conversió, Calvin es va veure forçat a abandonar Paris quan les autoritats universitàries van descobrir que havia ajudat a redactar el sermó que predicava la Teologia de la Reforma.

Calvin va volar a Suïssa on va estudiar durant dos anys l’ hebreu i dominar els treballs d’Agustí. Va intentar establir-se en la Ciutat d’ Estrasburg però va ser persuadit per les autoritats de Ginebra per quedar-se allà i col·laborar amb la reforma de la ciutat que, en aquells moments era una ciutat famosa pels escàndols i llicències. Calvin volia romandre allà la resta de la seva vida, excepte un breu exili, pregant, ensenyant i ajudant a promulgar la doctrina bíblica.

Calvin fou altament considerat per la seva amabilitat i amistat. Va ser tímid tota la seva vida, escollint el paper d’acadèmic que d’ administrador. Els seus comentaris sobre gaire bé tota la Bíblia romanen com a model de profunda exegesi i d’ aplicació pràctica i teològica, en favor sempre de la Església. L’ Institut de la Religió Cristiana es potser la escola teològica més gran que s’ha produït mai.

Actualment el passatge al·ludit per Calvin: “ T’ofereixo el meu cor a Tu, Senyor, ràpidament i sincerament”. Calvin coneixia que Déu desitjava oferir-l’hi tot el nostre ésser en gratitud per la nostra Salvació, i ell va dedicar-l’hi enterament la seva vida. Va morir a 1564.

Coram Deo

Un cop Déu transforma el nostre cor, el nostre objectiu pot ser tornar cap a Ell ràpidament i sincerament. Prenent-nos alguns moments per estudiar nosaltres mateixos qualsevol engany per part nostra vers Déu. Pregant, Li demanem ajuda per esdevenir les nostres relacions sinceres amb Ell i oferir-Li el nostre cor avui.

Passatges per ampliar els temes

Deuteronomi. 6:5
1 Sam. 13:14; 16:7
Efesis 5:18–19
Hebreu. 10:22

Us recomanem:

Examining Calvin’s Rules of Prayer (Part 2) Devotional [Revisant les Regles de Calvin per pregar ( Part 2a). Devoció]
The Theologian, Article by R.C. Sproul [El Teòleg. Article de R.C. Sproul]
Heroes of the Christian Faith Teaching Series by R.C. Sproul [ Herois de la Fe Cristiana. Sèries d’Ensenyances de R.C. Sproul ]