Jonathan Edwards i el centre de les missions fallides

De Gospel Translations Catalan

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Jonathan Edwards
Topic Index
About this resource
English: Jonathan Edwards and Our Fall Missions Focus

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Jonathan Edwards
Part of the series Taste & See

Translation by Caterina Aguilo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Contingut

2 motius per les missions o un ?

Amb el focus en els estudis dels focus de les Missions fallides, J. Edwards roman encara en el meu cervell. Una raó és que m´ajuda a lligar durant segles les missions mundials que semblaven incòmodes.

Un motiu de les missions és “ en el propi nom” (3 John 1:7). Fem una tasca missionera per la qual “ caldria els gentils glorificar Déu” (Romans 15:9). Nosaltres diem: “ Declaro mi gloria entre las nacions .... Per gran que sigui el Senyor i més gran per pregar-li... Atribuïm el Senyor la glòria degut al seu nom" (PSalm 96:3-7). Ens queixem de què “ Es blasfema el nom del Senyor entre els gentils" (Romans 2:24). Jonathan Edwards no para de recordar-nos que “ Tot el que es s´ha dit en les Escriptures com un ultimàtum final sobrer la tasca divina” inclou en aquesta altra frase “ La Glòria divina” ( El final pel qual Déu va crear el Món, pg 242”.)

Però hi ha un altre motiu per les missions, anomenada, compassió. La gent sense els Evangelis pot perillar, i els nostres cors desitgen salvar-se En el sermó més famós, “ Els pecadors en mans d´un Déu enfurismat”, Edward pretén que la gent rebi la gràcia mestre hi hagi temps.

La fúria divina.... o quan terrible pot arribar a ser! Qui pot pronunciar o concebre què porten aquestes expressions.... Considerar això , ara que esteu aquí presents, i que encara romaneu en un estat irrecuperable, .... ara Déu està preparat per apiadar-se de vosaltres; aquest és un dia de Gràcia (Tasques, Vol. 2, p. 10)

Edwards recordava el seu poble que Déu s´ en servei de la gent- els missioners, per apropar els altres a Crits. “ Les persones porten a Crist a casa seva. Llegim en Daniel 12:3 d´aquests que tornen aquests a la justícia” (Caritat i els seus fruits, p. 208).

Així doncs, com es combinen aquests 2 motius junt- el zel de la glòria divina o la compassió pels que perillen? Utilitzem un i altre en diferents temps? Jonathan Edwards en ajuda en veure quins són, en el fons un motiu. Vet aquí, cóm.

Step One

La compassió pretén recuperar els pecadors dels seus perills. L´amor demanda que treballem per rescatar la gent de la fúria divina.

2n. pas

La por a l´infern per si mateix no salva a ningú. Edwards mai va cessar d´advertir la gent de la futura fúria divina. Però ell sabia que la simple por a les conseqüències del pecat no és una por salvadora. Podeu empènyer la gent cap al cel, però no cap a qualsevol en. Salvar la fe vol dir rebre a Crist com un tresor, no com una fugida del foc.

3r pas

A més de la compassió no val simplement advertir la gent sobre els mals de acabar a l´infern, sinó que cal atraure la gent cap els plaer de conèixer a Crist. Cal estar lluny de l´infern no és el mateix que estar amb Crist. Per tant, no seria una compassió simplement advertir la gent sobre l´infern. Cal demostrar-los la bellesa de Crist. Pau diu:“ Si qualsevol no estima el Senyor, serà maleït” (1 Corintis 16:22).

4t pas

Ara ens cenyírem a J. Edwards: és precisament aquesta satisfacció en Crits en si mateix que magnifica Crits i glorifica Déu. La clau d´aquesta coherència entre el motiu de la glòria divina i el motiu de desitjar la joia eterna per la seva pèrdua és aquesta: la joia en Déu glorifica Déu. A més, el motiu per glorificar Déu i satisfer la gent eternament en Déu són un motiu. Vet aquí la clau d´Edwards. “ Déu es glorificat .... per la seva glòria ...estar alegre” (Miscel·lània #448).

5è pas

A més, l´objectiu de la compassió per recuperar els pecador del patiment etern, i de la passió de la nostra passió per veure Déu glorificat no són diferents. Els pecadors rebutgen l´infern i glorifiquen Déu en el mateix acte: reunir tot això que Déu és para ells en Crist. Si és per la glòria divina, Crits esdevé el tresor de les nacions, i Déu fos el seu delit, Ell es glorificat i ells salvats.

Així, permeteu agafar la nostra creu, per la joia present abans estarem disposat a donar les nostres vides per fer que les nacions gaudeixen de Déu.

Permeteu la gent pregar- Vos, oh Senyor;
Permeteu la gent pregar- Vos,.
Per meteu les nacions està contents i cantar per la vostra joia

(Psalm 67:3-4)