Les mares poden fer deixebles

De Gospel Translations Catalan

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Related resources
More By Desiring God Staff
Author Index
More About Sanctification & Growth
Topic Index
About this resource
English: Moms Can Make Disciples

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Desiring God Staff About Sanctification & Growth

Translation by Caterina Aguilo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Després de tenir el meu primer fill, i encara més després de tenir el meu segon, em vaig preguntar si acabaria amb la predicació fins que els meus fills creixessin. Em vaig preguntar com podria encaixar una altra tasca a la meva llista de tasques quan ni tan sols podia trobar el temps per menjar correctament a menys que el meu marit estigués a casa.

Després vaig llegir sobre Ann Judson, que va donar la seva vida a principis del segle XIX per arribar a la gent de Birmània. En el transcurs de tres embarassos, sovint amb un nadó lligat a l'esquena, es va dedicar a la predicació evangèlica, al treball de traducció i a la conquesta de nous creients. Fins i tot com a mare jove, el ministeri era innegociable, perquè el seu Salvador li va donar el mandat de «fer deixebles de totes les nacions» (Mateu 28:19).

No era una súper-dona. Era un gerra d'argila com la resta de nosaltres. Però com que estimava Crist, els seus manaments no eren feixucs i, va donar les seves prioritats tot en la seva vida. La creació de deixebles pot haver semblat diferent en les seves diferents temporades de maternitat, però les exigències de la maternitat no podien impedir-li obeir Crist.

En lloc de limitar la creació de deixebles a temps o espais concrets, podríem trobar llibertat, especialment com a mares, de veure la creació de deixebles com a relacions intencionades i plenes de Bíblia amb la gent que tenim al davant, allà on estiguem. La creació de deixebles no està vinculada a cap lloc o programa en particular; està lligat a la relació. És «l'estil de vida de pacte de les dones redimides»(Ministeri de la Dona a l'Església Local,128) tal com ensenyen i modelen la vida en Crist (Titus 2:3-5).

Contingut

Fer deixebles de la família

En obediència a la Gran Obra de Crist, podem començar per tractar de fer deixebles entre els més propers a nosaltres: les nostres famílies. Podem tenir pares o germans incrèduls o potser un marit incrèdul, o poden ser creient, però podem continuar estimant i animant - los a créixer en la gràcia i el coneixement de Crist. Fins i tot si tots els altres membres de la família confessen fe en Crist, però, els nostres fills no neixen creient i es deixen a si mateixos, no busquen a Déu (Romans 3:10-11).

Com que tenim una influència important com a mares, els nostres fills seran descreguts per nosaltres, ja sigui en Crist o segons els ídols que hem escollit. Els fent deixebles cap a Jesús, «la font de les aigües vives», o cap als falsos déus, «cisternes trencades que no poden contenir aigua» (Jeremies 2:13). Déu ens ha confiat a cadascun dels nostres fills, ja siguin biològics o acollits o adoptats, siguin un o molts, perquè puguem fer-los deixebles, educant-los «en la disciplina i instrucció del Senyor» (Efesis 6:4). Els ensenyem diligentment en els ritmes normals, fins i tot mundans, de la vida (Deuteronomi 6:7), i també els mostrem el que sembla seguir Jesús en tota la vida, inclòs el nostre penediment.

La creació de deixebles no s'acaba quan els nostres fills o famílies creuen en Jesús. Mentre tots dos vivim, o fins que Jesús torni, preguem i treballem pel seu creixement i perseverança fins a la fi.

Fer deixebles de la família de la Església

Tota mare creient forma part del cos de Crist (1 Corintis 12:27). La maternitat no ens separa del seu cos, només per ser relliga després que els nens ja no facin les migdiades o s'hagin graduat en l'edat adulta. Com a mares, encara formem part del cos i contribuïm al seu creixement i a la seva salut com fem la tasca del ministeri (Efesis 4:11-16).

Deslliurar-se els uns dels altres cap a la cristiandat no només passa quan l'Església es reuneix. Ens ensenyem els uns als altres a observar tot el que Crist va manar (Mateu 28:20) fins i tot quan l'Església es dispersa, en el nostre menjar o beure o el que estem fent (1 Corintis 10:31). Per a alguns de nosaltres, convidar a altres a la nostra vida quotidiana pot ser un dels reptes més difícils de fer deixebles. Fer deixebles el dissabte al matí de vuit a deu a la cafeteria local és un espai bastant segur; convidar els altres a les parts no estructurades de les nostres vides, especialment a les nostres llars, pot sentir-se intimidatori. Però Déu és capaç d'obrir els nostres cors a la vulnerabilitat i la disponibilitat.

Per a les mares amb fills més joves o amb necessitats especials, la idea d'una altra relació per fer malabarismes pot sentir-se aclaparador, però es pot començar molt petit. Convida a una altra dona a passar temps amb tu i els teus fills. Deixa que l'Escriptura aplicada a la vida quotidiana sigui el teu "currículum". Parleu junts mentre doblegueu la roba. Pregueu junts i uniu-vos sobre els àpats, fins i tot si els vostres fills s´embruten els cabells menjant. Comparteix la vida tan profundament que puguis dir: «El que has après, rebut, escoltat i vist en mi, practica aquestes coses» (Filipencs 4:9).

Quan els meus dos primers fills eren menors de tres anys, em vaig beneficiar de la companyia regular d'una germana de l'església més jove. Em va ajudar a riure'm del fet que era més sorprenent quan la nostra casa va ser ordenada i neta que quan "coses de nens" van embrutar el terra. Va beneir els meus fills amb les seves habilitats d'enginyeria d'energia fresca i Lego. I quan els nens van anar-se´n als llits, vam estudiar el llibre dels Hebreus i vam pregar junts. Ella va esdevenir deixeble i aconsellada, però jo vaig sortir deixeble i orientada també. La seva amistat va ser una línia de vida en aquest temps de maternitat i Déu va utilitzar la nostra relació per fer deixebles de totes dues.

Fer deixebles entre els veïns

Quan les mares són propenses a buscar només "els seus propis interessos", o els interessos de les seves pròpies llars i famílies, Crist ens dóna una alternativa millor: buscar els seus interessos (Filipencs 2:21) i d'altres (Filipencs 2:4), inclosos altres fora de casa. Dit d'una altra manera, ens crida a estimar Déu i els veïns (Lluc 10:27).

"I qui és el meu veí?" (Lluc 10:29). Jesús no respon amb un codi postal ni amb els noms de les persones que, naturalment, ens agradaria mantenir a prop. En comptes d'això, respon amb una paràbola d'un home que «va caure entre els lladres» (Lluc 10:30). Aquest home compartia el camí amb un sacerdot i un levita que veien la seva forma mig morta, però valoraven els seus propis interessos al llarg de la seva vida (Lluc 10: 31-32). Si no hagués estat per la misericòrdia d'un samarità que passava, podria haver mort (Lluc 10: 33-37).

Com a mares, compartim el camí, per dir-ho d'alguna manera, amb moltes persones diferents de la nostra comunitat. Podríem veure un veí mentre ens quedem sense per agafar el correu, un caixer de la botiga podria iniciar una conversa amb nosaltres, electricistes o lampistes podrien passar per les nostres llars, podríem trobar-nos amb altres cuidadors al parc o podríem compartir un cubicle amb un company de treball. Podem teixir deliberadament les relacions veïnals en la vida quotidiana, o com el samarità, podem fer una pausa per mostrar la misericòrdia semblant a Crist. Si tenim fills petits, podem convidar els altres a caminar amb nosaltres, al caixer d´una botiga o acompanyar-los allà on anem. Tant si tenim un minut com vint per cedir, podem acollir la presència del nostre veí no com una interrupció sinó com una oportunitat.

La creació de deixebles es produeix en la intersecció de l'amor a Déu i els veïns. Mares, la proximitat dels nostres veïns amb nosaltres no és cap error, ja que Déu és qui ha determinat «els períodes assignats i els límits del seu lloc de residència, que busquin Déu, i potser se sentin en el seu camí cap a Ell i el trobin» (Fets 17:26-27). Com sabem que el veí del nostre camí no ha estat posat allà per trobar Déu a través de nosaltres?

Fer deixebles entre estranys

No ens limitem a les relacions que tenim al davant; també podem mirar de fer deixebles més enllà del nostre àmbit natural, entre les persones que actualment són estranyes per a nosaltres. Algunes mares poden començar a mirar més enllà, fins i tot quan els nens són joves. Déu ens pot cridar a alguns a fomentar i adoptar. Podria cridar a algunes de nosaltres a anar més enllà dels límits naturals de la cultura i la llengua a un poble no protegit. Podria cridar a alguns de nosaltres a entrar en el món del presoner, del refugiat o l'addicte que es recupera, perquè també puguem fer deixebles d'ells.

Alguns de nosaltres podríem buscar a la gent gran de la nostra comunitat per venir al costat d'un o uns quants en l'amistat. Alguns de nosaltres podríem obrir les nostres cases a estudiants internacionals. Fins i tot les mares amb nens petits poden trencar la rutina i trasplantar el sopar a la taula d'una altra persona o fer la migdiada als seus fills petits a casa d'una altra persona mentre llegeixen les Escriptures juntes. Podem pregar pel seu nom per aquells que són colpejats i desacreditats pels altres, i els nostres marits i famílies de l'Església també ens poden ajudar a dedicar temps centrat en la predicació fora de les nostres rutines normals. Cada mare és diferent, de manera que no podem comparar horaris, capacitats o trucades individuals, però tots podem preguntar a Déu on més podríem mantenir relacions amb la intencionalitat evangèlica.

Si ens domina l'amor propi, llavors la creació de deixebles no trobarà lloc en les nostres prioritats, per moltes idees que se'ns donin. Però si l'amor de Crist ens domina (2 Corintis 5:14), estimarem fins i tot aquells a qui no tenim cap obligació natural ni afinitat, i ens farem servidors de tots per guanyar més a Crist (1 Corintis 9:19). "Senyor Jesús, no hi ha res que vulgui més en la meva vida que el que vas dessagnar-te per triomfar".

Mares que fan deixebles

Els nostres fills creixeran ràpidament i, finalment, les exigències diàries de la maternitat refluiran. Però l'exigència de Crist de fer deixebles es manté inalterable. Avui és el dia de la salvació (2 Corintis 6:2). Avui és el dia d'exhortar-nos els uns als altres (Hebreus 3:13).

Ann Judson va vessar la seva vida per fer deixebles perquè estava convençuda que «aquesta vida és només temporal, una preparació per a la eternitat»(Ann Judson de Birmània, 203). Mares, no som més que un sospir d'una vida. Els intents de la maternitat són fugaces, però les ànimes que ens envolten són eternes.