Llargues oracions per la maternitat quotidiana

De Gospel Translations Catalan

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Related resources
More By Desiring God Staff
Author Index
More About Sanctification & Growth
Topic Index
About this resource
English: Big Prayers for Everyday Motherhood

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Desiring God Staff About Sanctification & Growth

Translation by Caterina Aguilo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).El rescat de la missió de la maternitat, lluny de les portes de l´infern, caldria suposar-la més organitzada.

Però som aquí.

Un nen se tira dels cabells. S´han eixugat les mans brutes i netejat les cames ( de dos nens diferents), però algú acaba de fer cabrioles en l´espai de dibuix de l´altre. El quadre s´ha arruïnat i la tristor és abundant. Un altre infant té fam, però- ¡ssshhhh....1- distret, buscant 5 safarejos per roba interior. Nosaltres busquem ràpidament les sabates per assistir a classes de tots tipus. Però ens agradaria sempre arribar tard perquè un nen descalç s´enfada darrera un altre nen nu per trobar un bolígraf idèntic entre 10 més a simple vista.

Cóm poden les mares influir per els nens durant breus moments caòtics?

Déu en els petits i caòtics espais

Com la seva vida, “amagats amb Crist” (Colossencs 3:2), la glòria del rescat de la missió amaga petits moments. Inclús si ningú més veu i es delita en la tasca amorosa d´una mare, Déu ho fa. Per exemple, ningú més que Ell ho fa. El mundà, tanmateix, no durarà molt. Déu “ ha creat tota la bellesa en el seu moment”. A més, ara les mares desitgen una seguretat eterna pel sues infants, i no és per nosaltres “ que Déu ha creat des del principi fins el final” (Eclesiastés 3:11–12).

Muntanyes d´ ansietat sobre el pes de la eternitat pressionen a sobre. Cóm els desastres actuals es reflectiran en la joia eterna amb els nostres fills en la presència divina? Petit moments ofereixen la oportunitat als grans fidels – no com una obligació opressiva sinó com a forma de depositar les ansietats en el Déu que ens cuida. (1 Peter 5:7).

Déu ens ha promès que la nostra tasca en Crist no és vana (1 Corintis 15:58), per tant, nosaltres podem depositar la nostra ansietat en el tro durant aquests moments que sembla que el regne no ha entrat encara en les nostres llars. La oració no rendeix el nostre desig per la veritat sobre la seva salvació i ens allibera per compartir la esperança de l´Evangeli amb els nostres infants sense mesurar els resultats.

Les oracions massives esdevenen més que una invitació divina per escoltar les nostres súpliques: l´ invita també a parlar amb nosaltres. Quan preguem, l´Esperit interior aconsella les mares cap les glorioses promeses de les Escriptures per a nosaltres i els nostres fills. (Joan 14:26). Ell intercanvia les nostres inclinacions cap a deslligar-nos dels ulls eterns, de la força i la joia de treballar i confiar en Ell quan continuem intercedint en les nostres atencions per els petits cors.

Llargues oracions en breus moments

Un dia, les mares observaran el que roman amagat en els cels- boles daurades d´ encens plenes de massives oracions d´intercessió de les mares cridant a Déu en comptes dels seus fills. (Revelació 5:8). Observem aquestes 3 oracions massives en els vostres breus moments mundans i desorganitzats.

1º. ‘Senyor, salveu els meus infants!’

Les oracions per la salvació dels nostres fills/es són tan massives i redundants que potser tendim en el decurs del temps a evitar molestar Déu amb elles.

El pes i el valor de la eternitat de les nostres fills/es ens reflecteixen en els moments breus. Ell no és lent en acomplir les seves promeses ja que són lentes”, però es pacient vers elles, “ sense desitjar cap perill, que podria arribar de sobte” (2 Pere 3:8–9). Així, preguem: “ Senyor, removeu el cor dur dels infants i doneu-los un cor humà (Ezequiel 36:26)!”. El desordre no necessita amagar les mares. Esdevenen com finestres petites en les quals podem pregar per la salvació i la paciència, nodrint la pregària dels Evangelis per els ésser eterns que vigilem. “ Senyor, veig els seus pecats ( i el meus!) i sé que no puc salvar-los. Trenqueu i captiveu els seus cors. Ajudeu-los a veure!”

Quan les mares preguem, invitem els nostres fills /es a la nostre desesperació davant la salvació divina. Ch. Spurgeon mai va oblidar les súpliques de la seva mare: “Oh, que el meu fill pugui viure davant vostre! (Devot, 91). Amb consistència i fervor, invitem els nostres fills /es tal com podem abocar els nostres cors en Déu.

2. ‘Jesús, ompliu del vostre Esperit Sant.’

Si hi ha alguna cosa per aprendre de la maternitat sobre les nostres oracions, sovint ja sé com fer-ho.

Jesús està amagat per les mares que demanen la comunió amb Ell però els hi falla o manca aquestes esperances en breus moments . Vet aquí les bones noticies per cridar les mares: el Rei ressuscitat domina la nostra incapacitat. Ell ens promet que davant la demanda d´omplir-nos del Sant Esperit, Ell ens omple (Lluc 11:13). La oració d´una mare invita al poder de Crist a substituir les nostres ansietats per la pau per conèixer-lo millor, i de l´autoritat per gaudir de la seva glòria en breus moments. Per tant, preguem, obtenint dels Efesis 3:14–21:

Les mares podem recitar versicles infantils especials. Podem demanar que el nostre servei, regals, i ensenyaments en nombre de Crist fructifiquin. Podem demanar que els nostres fills/es esdevinguin homes i dones de paraula, i possibles lluitadors pel regne de Crist. Podem demanar que visquin i morin per Crist, tot per Ell. I també podem fer-ho per nosaltres mateixos, per esdevenir plens amb el seu Esperit, que ens permet pregar i estimar millor.

3. ‘Esperit Sant, doneu-nos més de Jesús’

Jesús es delita en omplir-nos amb el seu Esperit. I l´Esperit es delita en satisfer-nos- amb més de Crist.

Jesús és la nostra part eterna (Salm 73:26–28; Joan 6:35), i també el nostre aliment diari (Mateu 6:11). Ell és bo per aquells que l´esperen, per l´ànima que el cerca!” (Lamentacions 3:24–25). Els breus moments actuals amb els nostres fills/es esdevindran més llargs després de deixar les nostres llars. Les mares necessiten els Evangelis que un dia cauran sobre els cors dels nostres infants i les seves vides. Per això, demanem i preguem a l´Esperit satisfer-nos i també els nostres fills ( incloent els nostres nets) cap el dia que el coneixerem completament (1 Corintis 13:12).

Esperit, feu servir el tiró dels cabells. Feu créixer els nostres infants per demanar-vos més de Jesús fins aconseguir-ho.

L´Esperit mou les nostres mans copejades i les nostres anques. Feu créixer els nostres fills/es per estar satisfets en el Regne, amb les mans agradables dels nostres pastors quan afronten el desordre (Romans 2:4).

Esperit, brilleu darrera de les voltes pecaminoses. Feu créixer els nostres infants per mantenir una presència tranquil·la en Crist, que veu els nostres mals (Salm 56:8), fins que desapareguin la tristor i el dolor per sempre (Revelació 21:4).

L´Esperit ompliu els famèlics i reveleu -vos mateix en les cerques amagades. Feu créixer els nostres infants per no distreure els seus desitjos, sinó que els inviteu a nodrir-.se de la vida, per estar completament satisfets (Joan 6:35).

Esperit, la tardança no us resta la força. Feu créixer els nostres infants per estar contents en Crist, quan els seus plans no coincideixen amb els seus objectius (Proverbis 19:21).

Esperit, no desaprofiteu inútilment la nostra col·lecció de llapis. Sorpreneu els infants en els seus anhels, mostrant-los el secret amagat darrera la fam i la plenitud (Filipencs 4:12) — més que Jesús.

I feu això en ells, Sant Esperit feu-lo primerament en mi.

Ell prega per Nosaltres

Vivim en un món fosc. Les plegaries massives ara més per Jesús poden preparar els nostres fills/es per perseguir o pel moment d´agafar totes les coses, excepte una que mai ens abandona. Passi el que passi al seu camí, els infants podrien créixer en la santedat i en la satisfacció, perquè la oració d´una mare que pregava, tindrà prou amb Jesús.

Mares, no necessiten enfonsar-vos sota el pes de la nostra missió o pretendre que les oracions majestuoses puguin intercedir pels nostres fills/es. L´Esperit ajuda les mares en la seva feblesa- quan les paraules fallen- l´Esperit mateix prega per les mares “ amb els gemecs massa profunds de les paraules” (Romans 8:26). I un dia, quan les pregàries siguin massives en breus moments, sota la llum de la glòria, marcaran el començament de la oració massiva.