Per què cal ser cristià?

De Gospel Translations Catalan

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Sanctification & Growth
Topic Index
About this resource
English: Why Should I Want to Be a Christian?

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Sanctification & Growth

Translation by Caterina Aguilo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).El següent és una transcripció editada de l´audio

Per què cal ser cristià/a?

Molt de nosaltres tenim desitjos que s´apropen o s´allunyen d´alguna cosa, oi?

En altres paraules, no vull dolors, sinó plaers. Només es necessiten 2 paraules, però podeu fer servir d´altres, com incomoditat, agonia, horror. O agafar els mals que no ens agraden: aïllament, etc.. Així hi un gran grup de coses desagradables i altres que m´agraden, com plaer, delit, alegria i satisfacció. El cristianisme és Jesús Crist, el fill de Déu, etern, que ve al món per salvar-nos dels pecats, que han guanyat un càstig a causa de les ostres negligències a Déu, rebel·lió contra Ell, ignorància, menyspreus, rebuig, a Déu, allunyar-se o minimitzar-lo.

Cadascú que ha fet això. Els cristians també ho fan així, com els incrèduls. Ningú no admet realment el valor de Déu en la mesura que cal. I Déu té un valor infinit i infinit és el valor de la nostra veritat i del nostre amor. Ningú no ho fa. A banda, i tots nosaltres som sota el seu judici i un dia patirem les seves sentències de l´infern, anomenat la segona mort o l´infern.

I confiar en la obra de Jesús en nom nostre, quan va morir per nosaltres, lliurant-nos de l´ ira que ens arriba. Així, la primera raó és negativa: aquestes coses tan difícils que rebem si continuem la nostra rebel·lia contra Déu no ens arribaran si confiem en Crist que s´ofereix com una via de fugida.

Aquest és el costat negatiu, però el mes satisfactori és: “perquè voleu sortir de l´infern? o perquè voleu que els vostres pecats siguin perdonats?. Per què voleu reconciliar-vos amb Déu?” I la pregunta a aquestes preguntes és: “Tenir una gran satisfacció amb Déu per sempre i etern”.

Una consciència neta? Sí. Lluny de l´infern? Sí, i en el cel? Nous cels o noves terres? Sí. El lleó dorm amb l´ovella? Sí. Restaurats amb la mare i el pare que eren cristians? Sí, però no és la darrera satisfacció.

La darrera satisfacció és que sereu amb Jesús. Trobareu la glòria infinita en Jesús. Per tant, us cal -cal- ser cristià? És perquè no necessiteu un patiment etern. Necessiteu un plaer etern. L´infern és un mal etern i anirem allí sense creure en Jesús. I Déu és un plaer etern. “ En la seva presència està pla de joia; els que hi ha a la seva dreta son plaers eterns" (Psalm 16:11).

Si voleu està ple de plaers- és a dir 100% i no un 80% o 99%- i els plaers eterns- no només 80 anys, però 80 anys d´edat- per esdevenir cristians. Això vol dir renunciar a l´autosuficiència i abraceu a Jesús Crist com el Salvador, el Senyor i el Tresor de la vostra vida. I tindreu palers infinits en la sempre presència eternament.

Penso que és una bona raó per ser cristians necessàriament.