Polycarp

De Gospel Translations Catalan

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Related resources
More By Ligonier Ministries Staff
Author Index
More About Christian Biography
Topic Index
About this resource
English: Polycarp

© Ligonier Ministries

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Ligonier Ministries Staff About Christian Biography
Part of the series Tabletalk

Translation by Caterina Aguilo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).“ Qualsevol que salvarà la seva vida, la perdrà; però qualsevol que la perdi, la trobarà” (Matt. 16:25).

Les darreres setmanes hem examinat els exemples de la fe, oferts en els Hebreus 11. L´audiència original dels Hebreus és per imitar la fe dels antics sants convinguts que varen morir abans de rebre aquestes promeses convingudes.

Tal com esperem que les promeses de una nova vida en aquesta terra es faran realitat, estem cridats a imitar la fe perseverant d´aquests sants. Tanmateix, mentre els exemples bíblics són prou suficients per esperar el retorn de Jesús, Déu ha continuat donar-nos exemples de la fe en el nostre desenvolupament providencial de la història. Durant les dues properes setmanes revisarem alguns exemples d´homes fidels que Déu ha fet aparèixer en la història de la Església amb el suport de les sèries Herois de la Fe Cristiana del Dr. R. C. Sproul.

Començarem avui per Polycarpi, un dels màrtirs més famosos dels primers anys de la Església. Policàrpi va ser bisbe de Smyrna, en la meitat del segon segle A. D. i fou molt admirat per les atencions pastorals i la compassió demostrada entre els seus fels. Ha tingut arrels estretes entre els apòstols i els primers pares de la Església. Polycàrpi és actualment conegut per l´apòstol Joan durant la seva infantesa. Va ser amic d´Ignasi, un dels líders més grans de la primitiva Església. Policàrpi va ser un dels primers mestres d´Ireneo, un dels teòlegs i apologètics més influents del segon segle.

Polycàrpi és ben conegut entre els màrtirs a mans dels Romans- Però la seva mort no és pas una qüestió buscada. Durant la seva vida, molts professors de les heretgies cristianes defensaven que els seus deixebles miressin de ser màrtirs per les seves creences. Aquesta idea es va reflectir en la mentalitat d´una tasca justa mentre una perdona pot guanyar-se la forma d´arribar al cel buscant la seva mort.

Polycàrpi deia que no buscava la seu martiri. Tanmateix, això no vol dir que no desitgés morir per la seva fe. Però el martiri no esdevé pas que necessiten destacar. Polycarp ens mostra que si això arribés, l´acceptaria. Va ser detingut per les autoritats romanes i portat al circ per morir. Ell va evitar la mort recorrent a la seva fe i venerant al Cèsar. Però no va evitar la mort va rebutjar fer això, a canvi va ser cremat i degollat per la seva confessió.

Coram Deo

Qualsevol que valori la seva pròpia vida més que Jesús podrà perdre-la (Matt. 16:25). El martiri sembla diferent en els EE- UU. Però és una realitat constant en el món. Pregueu per què els creients resisteixin fermament per Crist desitjant morir per Ell en cas de persecució on estiguin.

Passatges per ampliar estudis

Gen. 4:8
2 Chron. 24:20–22
Luke 21:10–19
Actes 7:54–60

Us Recomanem

A Soul Ablaze [Una ànima en flames] Article de George Grant
Living Stones [Pedres vivents] Article de Frank Farrell
An Unworthy World. Devotional [Un món devaluat. Devoció]