Poseu la ment en temes superiors

De Gospel Translations Catalan

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Related resources
More By Scott Hubbard
Author Index
More About Heaven & Hell
Topic Index
About this resource
English: Set Your Mind on Things Above

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Scott Hubbard About Heaven & Hell

Translation by Caterina Aguilo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Contingut

Com viure pensant en el Cel

Aparteu per un moment els dies molt carregats. Atura, si pots, les esperances i els desitjos que vares rebre en el moment de despertar-se. Abandoneu les batalletes matinals. Oblideu les hores directament que poden aparèixer.

Ara, cristians, recordeu: marxeu cap al Cel. Molt ràpidament, fins i tot a cada moment, t´allunyaràs de tot els que has conegut aquí per anar-se de vacances eternes. T´aixecaràs per trobar els vostres pulmons plens “ d´aire del millor país” (Hebreus 11:16). Les vostres tristors us quedaran fora de la vista (Isaïes 51:11). Us trobareu a Jesús caca a cara (Filipenses 1:23). I us quedareu amb Ell a casa (2 Corintis 5:8).

I ara imagineu-vos com podria ser la vida, si tornen els dies enfeinats, els desitjos i les batalletes, miréssim cap amunt. Quines diferències si aportem les esperances del cel a la terra- si els pensaments de coses que adornen les hores de progressar? Ens cal descobrir doncs quantes de les nostres esperances ens queden sobre la mentalitat celestial. I podríem esforçar-nos en dir el que han comentat d´un sant

“ Oh, quin bon home que permetia que l´oració fos feta,
El Cel estava en ell, com ell estava al Cel”.

Podeu la ment en temes superiors

L´objectiu del pensament celestial pot ser un error, per suposat. La critica popular de ”No sigueu tan celestial que no estigueu be al món” té influències perquè alguns tenen mentalitat celestial com excusa de no tenir-la terrenal. Han comentat: “ Volaré” mentre floten confortablement en aquest món, sense recordar que l´home de mentalitat celestial va treballar, suar, curar, sagnar palpar en aquests món de necessitats.

Cal fer bé, doncs, escoltar altre cop el capítol més clar de la mentalitat celestial en les Escriptures: “

“ Si heu crescut amb Crist, busqueu les coses que estan amunt, on està Crist assegut a la dreta del Déu. Poseu els vostres pensaments en coses que estan amunt, no en coses que estan a la terra: Perquè heu mort, la vostra vida està amagada amb Crist en Déu: Quan Crist que és quan apareix com la vostra vida, vosaltres apareixereu en Ell en la Glòria” (Colossencs 3:1–4)

Què vol dir la mentalitat celestial ? no només viure doncs allí, sinó viure en la llum aquí i allà.

Arrelar en el terra celestial

Si pertanyeu a Crist, doncs en el veritable sentit, no viviu aquí sobre la terra sinó allà en el Cel: “ Perquè heu mort, la vostra vida està amagada amb Crist en Déu” (Colossencs 3:3). No en la vostra vida en Crist ara, sinó també que també apareixerà en Ell en la Glòria” (Colossencs 3:4).

La vostra vida és meravellosa, inexplicable, eternament lligada a Jesús mateix, que regna allà i apareixerà després. I la mentalitat celestial s´alinea amb nosaltres amb aquest fet, ensenyant-nos com definir la nostra identitat que no és veure la persona en el mirall, sinó el que trobem en les Escriptures a través del Senyor.

Fins i tot aquesta mentalitat no anul·la la vida terrenal, més aviat la transforma d´acord amb la cultura i les normes del Cel. Si ens amaguem amb Crist allà i es revelarà allà, no podem col·laborar sinó buscar més aquí i ara. Pau ens explica aquest punt en la resta del capítol, on apareix un retrat de la mentalitat celestial:

Semblen com les arrels que tenen arrel molt profundes en el món celestial. Creixen juntament amb la resta del món, del mateixos vents i tempestes que baten els seus tronc, i diàriament extrauen aliments d´una altre món, i mantenen els fruits del millor país.

Costums celestials

Cóm podem doncs créixer en la mentalitat celestial? Com la gent pot, com nosaltres- els sants diàriament amb les seves tasques i famílies, amics i veïns, i una sèrie de responsabilitats terrenal- poden dir-nos això: “ El Cel estava en Ell abans que Ell estigués en el Cel”?

La 1a resposta és coneguda: dediqueu-vos a llegir i pregar amb la Bíblia, per afegir el culte i l´amistat, cadascuna significa la mentalitat celestial tant com és un mitjà de la gràcia. Però al costat dels hàbits diàries de les Escriptures i de la plegaria, i els hàbits setmanals de la pregària en grup i l´amistat, podem col·locar-nos nosaltres mateixos més intencionadament per posar els nostres ments en temes superiors.

Començar el dia en el Cel.

Robert Murray McCheyne, un home amb mentalitat celestial, si és que existeix algun, una vegada descrivia les seves devocions matinals com “ posar la vista en l´ hàbit de mirar cap amunt cada dia” (Memòries i records de Robert Murray McCheyne, 64). Sabent que aquests pensaments no el portaria cap al cel o l´infern en una tarda o vespres, almenys que fixés el seu pensament en la 1a cosa, que ell comencés el dia en el Cel.

Podríem aprendre la mateixa lliçó de la Oració del Senyor: Ensenyant-nos a pregar: “ Doneu-nos avui el pa de cada dia (Mateu 6:11), assumeix Jesús que comencen el dia normalment pregant? O abans que aquesta pregària ens porti a demanar-l´hi el pa de cada dia, això posa la vostra ment en temes superiors:

El nostre Senyor que esteu en el Cel´ Glorificat sigui vostre nom Que vingui el vostre regne Que es complexi la vostra voluntat Tan en la terra com en el Cel (Mateu 6:9–10)

Si prenem la plegaria del Senyor com el nostre model, els Cels ompliran els nostres primers pensaments cada dia. Aquí i allà s´esvairan, al menys per uns moments, abans que la brillantor de l´allà i de l´ aquí. I quan treballem el nostre dia, poden portar una mica del Cel amb nosaltres.

Poseu la vostra ment a meditar

El manament de “ posar la vostra ment a meditar en temes superiors” vol dir més que “llegiu les coses de d´alt”: ´Es necessària alguna cosa més simple- el que els escriptors bíblics anomenen meditació (Josué 1:8; Psalm 1:1–2; 119:97).

Si les lectures bíbliques típiques es centren en els paràgrafs i capítols, la meditació es centre en les paraules i les frases: si en les lectures bíbliques passem per un passatge, en la meditació obrim les portes i explorem els espais. El lector meditatiu de la Bíblia podria ser, per exemple, sobre els Colossencs 3 en 4´-5´, després tornar més temps ( i més) per ponderar què vol dir “amagats amb Crist en Déu” (Colossencs 3:3). La meditació ens porta a les colines fins els pics de la revelació divina. I com Moisés, podem baixar brillants amb la glòria que hem vist.

Potser que una meditació seriosa ens faci sentir com el moviment de les muntanyes. I si, comença petit, no perdre el cor. Els nostres pensaments com un múscul, creix fort amb l´exercici. I amb la gràcia divina, el que sembla impossible ara pot esdevenir natural en 6 mesos des d´ aquí.

Retirar les coses durant el dia

Abans varen veure més amunt de Robert Murray McCheyne enfocat a conrear ”l´hàbit d´aixecar els ulls tots els dies. “ Molt de nosaltres compartim una ambició similar- al menys en teoria”. La realitat podria explicar una història diferent.

Si agafem l´oració al Senyor com el nostre model, el cel s´ompliria del primers pensaments matutins. “ Compartir Tweet a Facebook si sou com jo, deixem les devocions matinals amb els desitjos sincers per anar pensant temes superiors en els moments d´esbarjo del dia. Però després s´omplen regularment els moments amb alguna cosa més. En el cotxe, connecteu les noticies. En la cua del magatzem, cerqueu els vostres correus. Espereu un amic, jugueu en el vostre mòbil. Allargat al llit, escorcolleu les xarxes socials. Cap d´aquestes activitats son necessàriament dolentes. Però quan sovint elles són els reflexos d´una ment addicte a distreure´s? I què si resolen investir els dies de silenci recordant les lectures aquell matí, intentant recordant un passatge o pregant al Pare celestial?

Moisés va dir a Israel tornar a la paraula divina: “ quan us assegueu a casa vostra, segui el camí o us allargueu o us aixequeu” (Deuteronomi 6:7). Si clameu prou de més moments lliures pels temes superiors, us podeu sorprendre de la pau inusual, de l pau, i la alegria que podria ser vostre.

Atresoreu el cor al Cel

El Cel és i sempre serà un món de glòria (Colossencs 3:4). Quan Déu fa moltes coses noves, els canons i les muntanyes, les galàxies i les gespes d´aquest món fracassat no creixerà mai més (Romans 8:21). Aquests cos trencats serà revestits de la immoralitat (1 Corintis 15:54). La societat humana compartirà una veritable harmonia de la Trinitat (Joan 17:22–24).

Tanmateix, el conjunt de tota aquests gloria, el nom de la qual romandrà sempre per d´amunt, la lluito de la qual il·luminarà el món, serà Déu mateix en Crist. “ Quan Crist qui és la vostra vida apareix, després us sereu vosaltres amb Ell en la glòria” (Colossencs 3:4). El Cel sense Crist és com l´oceà sense aigua, o el cel sense aire, el foc sense flames. És el cor celestial que bat.

Què vol dir per als vostres cervells celestials? Això vol dir que les nostres ments estan molt plens del Cel quan ho estan plens de Jesús. Com J. Owes va escriure: Tota la glòria de l´estat de d´alt s´ expressa per estar sempre amb el Senyor, on sigui sota la seva glòria; i en aquest cas, i certament la nostra saviesa i el deute per ser amb Ell tant com podem” (Feines de J. Owen, 7:344).

El pensament celestial és una invitació per estar amb Jesús tant com podrem, preparant el dia en què a estigui amb Ell eternament. Per tant, comenceu el dia amb Jesús, fixeu la meditació en Jesús, i retireu a través del dia de Jesús. Perquè “ poseu els vostres pensaments en temes superiors” vol dir, en essència, posar les vostres ments en Ell”.