Senyor, Ajudeu-me a discernir lo bo de lo dolent

De Gospel Translations Catalan

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Related resources
More By Jon Bloom
Author Index
More About Sanctification & Growth
Topic Index
About this resource
English: Lord, Help Me Know Right from Wrong

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Jon Bloom About Sanctification & Growth

Translation by Caterina Aguilo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Discerniment és el que segurament necessitem; sempre és així, però molt de nosaltres estem atents a aquesta necessitat: jugant al més alt nivell polític del món, les eleccions presidencials americanes, és un exercici de lideratge i discerniment moral per l´electorat americà que queda en la nostra memòria, en certa manera, sense precedents.

Hi ha cristians l´oposició dels quals respecto. El discerniment fa que alguns donin suport al partit majoritari i altres a l´altre, i alguns al 3r candidat i altre al candidat de 3a, i encara altres a candidat escrit, i altres lliuren el seu vot en blanc, votant només per al Congrés o els candidats locals. Tinc els meus plans propis, basats en el que discerneixo que sigui el millor camí ( al menys per ara). Això podria canviar entre ara i el 8è de novembre, depenent de les possibilitats de nova informació o de noves opcions.

En converses personals faig el meu cas, però no obstant intento escoltar el millor. No hi res simple en aquestes eleccions i els exemples morals i polítics en canvi són seriosos i preocupants; no llenço pedres els meus germans ni germanes el discerniment de les quals és diferent al meu. Entenc la majoria racional que escolto des de la maduresa espiritual i els discerniments dels amics i parents, i fins i tot si el meu discerniment és diferents de la resta.

Quan les eleccions s´apropen, espero que molts cristians- i no només els cristians americans, considerin les conseqüències globals d´USA en les decisions econòmiques i de política exterior- trobin ells mateixos els seus devots: “ Senyor, doneu-nos ( i també a ells ) el discerniment!”

Com ens dona Déu el discerniment? Tot necessitem discernir la gent. Necessitem caminar sàviament per un món decebedor que fa tornar bojos els més brillants, però com esdevenir hàbils en el discerniment? L´escriptor dels hebreus ens ho explica:

“ Però els aliments sòlids és per els adults, per aquells que tenen els poders de discernir, preparats per la pràctica constant de distingir lo bo de lo dolent”. (Hebreus 5:14)

El nostre discerniment ens prepara mitjançant l´exercici correcte de la pràctica constant

Sabeu què vol dir? Vol dir que Déu en posa situacions difícils cada dia i ens dorca a afrontar les complexitats que ens pressionen fins als límits ( i més) de la nostra saviesa i enteniment. Fem corbes. Tot el temps que sentim estar en un laberint o en una cambra plena de miralls, on tot sembla distorsionat. Ens sentim confusos, a vegades a l extrem de nosaltres mateixos, perquè els exercicis implicats son pesats i importants- les experiències no sembles l´opció presidencial.

Els primers cristians del segle

Els cristians que originalment varen rebre la carta dels Hebreus vivien en un món hostil envers els Evangelis, Cada cosa apresa i creguda estava sota els atacs i estaven confusos.

I necessitaven recordar que la maduresa espiritual es guanya a través de la pràctica constant del discerniment

Alguna cosa més important que les eleccions

Necessitem recordar també perquè som a una lluita espiritual sota constants sorpreses. Déu ens crida per madurar espiritualment a través de les dificultats, dels dubtes, i a vegades exasperacions individuals, familiar, i situacions de l´Església (del nostre país inclòs). No hem de resistir-los: Hi ha molta més misericòrdia en ells del que podem veure perquè ells ens obliguen a saquejar la divina paraula escrita amb la pràctica constant, a arribar als nostres cors. (Psalm 119:11), i creixen en les pregàries i en discerniment (1 Thessalonecs 5:17)

Hi ha més coses en joc per esdevenir persones exigents que les futures eleccions. Els EE. UU i altres nacions, són com a gotes a la galleda en els ulls divins (Isaïes 40:15). La primera preocupació divina és la seva sagrada nació, la Església de Jesús Crist (1 Pere 2:9).

El tema principal que passa al voltant del món no són els nous encapçalaments, sinó el que succeeix en la Església: Quina història és la propera arribada de Crist, la seva tasca de redempció, l´expansió dels Evangelis i la reunió de tots els pobles en la seva Església (Mateu 24:14; 28:19–20) — detall que les portes de l´infern no suportaran, molt menys els governs humans (Mateu 16:18). El discerniment més gran és el gran benefici que nosaltres aportem a la Església de Déu.

Això vol dir la gran misericòrdia entre nosaltres i els demés, per les nostres Esglésies locals i globals en Déu, facin el que facin per la nostra maduresa espiritual i els discerniment d´homes i dones. El fruit del nostre patiment i ensopegades no són només per a nosaltres sinó pel be dels germans i les germans.

El que calgui!

Déu té molts objectius en les eleccions presidencials americanes. És prou poderós, brillant i complex el seu teixit providencial de la història que és absolutament possible el discerniment dels cristians per votar diferent en la bona consciencia i no obstant tots serveixen en les capes misterioses del perfecte desig diví.

Déu sap molt bé com trencar l´orgull (Proverbis 15:25), la humilitat del dimoni i dels àngels (Colossencs 2:15), i conserva els seus sants caminant per la fe i no a la vista (2 Corintis 5:7). I sovint organitza esdeveniments de tal manera que cap pot ignorar el triomf de la seva victòria fins que ens esclata com un lladre per la nit. Un dia Déu ens rebel·larà com varen servir les fúries de totes les nacions per fer el que les seves mans i els seus plans havien predestinat a succeir. (Fets 4:25–28).

Permeteu-vos intentar i crear els rastres del seu gloriós tapis providencial. A canvi, deixeu-nos aconseguir la maduresa espiritual a base de les nostres oracions

“ Qualsevol que passi, Senyor, augmenteu l´habilitat de discernir el bé de lo dolent del dimoni mitjançant l´exercici e justícia amb una pràctica constant”.