Voleu aixecar-vos cristians demà?

De Gospel Translations Catalan

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Salvation
Topic Index
About this resource
English: Will You Wake Up a Christian Tomorrow?

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Salvation

Translation by Caterina Aguilo

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Hi ha 2 maneres en que els fills de Déu podrien fracassar en la vida cristiana. Una és desviar-se de Déu. I l´altra és que Déu ens abandoni. Jeremies, increïblement, ens diu que en els propers dies- els dies de la seva arribada- res d´això succeirà:

faré amb ells una arribada duradora, que no intentaré fugir d´ells. I posaré el meu temor en els seus cors, per a que no fugin de mi. (Jeremies 32:40)

Déu [no fugirà de fer-ho bé vers] nosaltres. I Ell treballarà en nosaltres “ per evitar-ho. Això és el que aporta la providència divina al seu poble per la glòria duradora. En altres paraules, Déu no vol justament la santedat; la promet al seu poble. Tanmateix, la santedat que Déu exigeix al seu poble en el seu camí cap a la glòria és absolutament cert. No falla. Aquesta certesa es revela en les Escriptures clarament per veure-la tothom.

L´objectiu d´aquesta revelació és la perseguir atentament la santedat joiosa, confident, de tot cor (Hebreus 12:14) i la glòria (Romans 2:6–7), perquè Déu ens ho ha garantit. I Pau ens diu en les Filipencs 3:12, “ No això que ja he aconseguit o sóc realment perfecte, però intento pressionar per fer-ho meu perquè Crist m´ha fet seu”. Pau s´afanya per prendre a Crist com un premi, perquè Crist l´ha pres a ell. Aquest és el misteri de la santificació que molta gent troba incomprensible- que aquesta certesa de pertinença a Déu ens posaria atents per prendre a Crist! Prego per a que no trobeu això desconcertant, sinó meravellós. Si comença per un enigma confús, pregaré per a que acabi com energia vers Crist.

Contingut

Gran Passatge sobre la Preservació

La promesa més clara y plena de que Déu ens donarà tot el que necessitem i infal·liblement ens porta a glorificar Déu es troba en els Romans 8:28–39. Això està manifestament dissenyat per oferir confiança sense por al poble de Déu enfront de les tribulacions, molèsties, persecucions, fam, nuesa, perills i guerres (Romans 8:35).

El context és un patiment general del seu poble i el gemec de la creació sota aquesta dependència de la futilitat i corrupció (Romans 8:18–25). Tot l univers es queixa. Els creients comparteixen el dolor i la perplexitat. No sabem com pregar. En aquest context de patiment general i perplexitat inclòs en la pregaria, Pau ens diu, en efecte: “ No sabem cóm pregar (Romans 8:26), per sabem alguna cosa! Sabem que per aquells que estimen Déu totes les coses estan lligades pel bé” (Romans 8:28).

Aquest és el principi de les qüestions més exaltades de totes les Escriptures respecte la garantia més absoluta que els creien podem tenir davant Satanàs, el pecat, les malalties i el sabotatge.

Déu ho treballa tot- tot!. Pel bé de tot aquells que l´estimen i són al seu costat. Aquesta promesa conté el compromís diví per fer les coses necessàries pel bé etern del seu poble. Observem això en la següent idea. Pau dona suport a aquesta promesa massiva amb la certesa que, començant en la eternitat passada (prevista) i estenent-se cap a la futura eternitat (glorificada) Déu es compromet, a cada pas d´aquest camí, a portar el seu poble cap a la Glòria:

“Per aquests que Ell ja coneixia va preveure i també predestinar a estar d´acord amb la imatge dels seu Fill.... i tots aquells que Déu va predestinar i també cridar, i també a aquests que va cridar i també justificar, i també a aquells que Ell va justificar i Ell justificà per la glòria” (Romans 8:29–30)

El punt d´aquesta cadena daurada és que: no es trenca cap vincle. Ningú no falla. Cada previst esdevé un predestinat. Cada predestinat esdevé cridat. Cada cridat esdevé justificat. Cada justificat esdevé glorificat. Poques coses podrien aclarir-se o més gloriós. Seguretat! Confiançat! Estabilitat, Força!

La menció de “cridaten aquesta cadena lliga amb el versicle 28è, que és una promesa “per aquests que són cridats”. Aquest vincle ens ajuda a veure que el que Pau descriu en aquesta cadena és “bo” ho va prometre en el versicle 28è. Déu fa totes les coses pel nostre bé. I el bé està d´acord amb Crist (Romans 8:29) i la seva infal·lible glorificació (Romans 8:30).

El signe més segur que Déu és per nosaltres

Després que ens dóna un fonament massiu per la nostra seguretat en els Romans 8:28–30, ell retrocedeix i demana: què cal dir a aquestes coses?” (Romans 8:31). Vet aquí què cal dir: “Si Déu és per nosaltres qui pot estar en contra?” Si Déu és omnipotent, tot planificat, tot complit, es compromet pel nostre bé i no per mal, doncs, cap adversari pot triomfar trencant la cadena que ens porta a la Glòria.

Però per aquells que dubten que Déu és per nosaltres, Pau ens invita a considerar una vegada més que els Romans ho han estat en 8 capítols: Déu ens va lliurar el seu Fill per a que suporti la nostra condemna (Romans 8:3) i esdevé la nostra justícia (Romans 5:19). Per tant, Pau ens diu això una altra vegada i ens revela la indissoluble connexió entre la mort de Crist i la promesa dels Romans 8:28:

“ Ell que no estalviava els seu propi Fill però els va entregar per a tots nosaltres, cóm ens donarà totes les coses amb la seva mercè?” (Romans 8:32).

La lògica d´aquest versicle és clar i dur: no estalviar els seu Fill és la cosa mes forta que Déu ha fet mai . Des què Ell va fer això tant fort “ pe tot nosaltres” – és a dir, per a tot que l´estimen i són cridats d´acord amb el seu objectiu (Romans 8:28) — sabem que no hi ha res que Ell no en ho concedeixi que no sigui per portar-nos a la Glòria. Res és més dur que oferir-nos el seu Fill. I ho va fer. Per nosaltres. Segueix que no fallarà en “donar-nos tots les coses”- és a dir, tot el que necessitem per estar d´acord amb el seu Fill (Romans 8:29) i després glorificat (Romans 8:30).

Tot depèn de la fidelitat divina

La resta dels Romans 8:31–39 aprofundeix i amplia el clam de que res pot “ separar-nos de l´amor de Crist (Romans 8:35) i des de l´amor diví a Crist (Romans 8:39). El punt principal dels Romans 8:28–39, pels nostres objectius aquí, és que: “ a aquests que va cridar....i també glorificat” (Romans 8:30). Ell veu això que tots els poble convertit ho fa per glorificar-lo. La nostra glorificació és garantir que Pau parla d´això com aconseguit, malgrat sigui pel futur.

Això no és una promesa que la demanda divina pels cristians en la santedat i l amor. La promesa divina de conformar-nos amb Crist és precisament el que garanteix la predestinació. Tots els “ predestinats d´acord amb la imatge dels seu Fill” (Romans 8:29). Això succeirà mitjançant la seva crida, la nostra justificació i finalment, la nostra glorificació (Romans 8:30). Les implicacions de les nostres vides són aquestes: ser forts en la fe. Ésser imbatibles en la garantia que Déu és per nosaltres, i ens portarà a la Glòria. Sigui fet amb pot. Sigui ple de joia. Estigui ple d´amor valent pels altres.

Podem pensar sobre el que Pau ha fet en els Romans 8:28–39 d´altra manera: ha establert la fe divina. De tot el que Pau ha dit, està clar que no hi res mecànic ni natural ni automàtic sobre la nostra conformitat amb Crist i la nostra glorificació. Tot això depèn de la acció divina.

Molta gent té una concepció mecànica, o inclús biològica, de la eterna seguretat. Pensen que “un cop salvats, salvats per sempre” semblant a les tasques d´ inoculació. Pensen que: “ Quan sigui salvat, Déu em salvarà contra la condemnació. Això es comporta en – la manera com una malaltia- prevenció dels anticossos són a la sang”. Aquest manera de raonar sobre les garanties donades per Pau en el Romans 8:28–39 és un error. Tot depèn de Déu, no es basa en les anticossos espirituals. Si Déu no fos fidel a les seves promeses fetes aquí, estaríem en perill. La nostra perseverança en la Fe, la nostra conformació amb Crist, i la nostra glorificació final depèn de la fidelitat divina- dia darrera dia i per sempre.

Si demanem sovint al poble: “cóm saber si ens aixecarem cristians el dia següent?” La resposta final és que Déu farà que t´aixequis un cristià o no ho farà. Déu serà fidel. Déu et cuidarà de tu. Tot depèn de la fidelitat divina en les seves promeses: “Aquells que han sigut cridats...Ell també serà glorificat”.

Tota la majestat divina cuidarà de tu

Cap requisit per arribar a la Glòria ha estat revocat. Això no és com Déu ens garanteix res. La obediència requerida no ha estat rebutjada. Ha sigut promesa: “ Voldré ...provoca en vosaltres.... ser curosos per obeir les meves normes (Ezequiel 36:27). La conformació en Crit que Déu ens ordena no ha estat rescindida. Ha estat predestinada. ” Aquells a qui va predir Ell també els ha predestinar a ser conformats amb la imatge del seu Fill” (Romans 8:29). La por a equivocar-se no ha sigut compensada per la abolició de les obligacions. Es compensa per la fidelitat divina: “ Aquells a qui us crida és fidel; Ell us ho garanteix” (1 Tessalònincs 5:24).

Aquestes promeses que Déu crearà en nosaltres que ens ordena son magnifiques que exigeixen a Judes una de les dos doxologies més exaltades de la Bíblia:

“ Ara que és capaç de tenir cura dels vostres tremolors i us presenta irreprotxables davant la presència de la seva Glòria amb gran joia, vers l´únic Déu, el nostre Salvador, a través de Jesús Crist , el nostre Senyor, ser glòria, poder, domini i autoritat, tot el temps, ara i per sempre. Amen (Jude 24–25)

Si us aixequeu cristians aquest matí, és com cal sentir-se. La Glòria, el poder, el domini i l´autoritat han treballat per vostès, mentre vostès dormien. Esteu curosos per una trobada joiosa amb Déu qe us l´ha promès. Déu es fidel. I ho farà.